Minprostin®

G02AD02
 
 

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2 til lokal anvendelse i cervix uteri og vagina. 

Anvendelsesområder

Modning af cervix som led i igangsættelse af fødsel. 

Bemærk: Bør kun anvendes på specialiserede obstetriske afdelinger med mulighed for kontinuerlig overvågning. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Vagitorier. 1 vagitorie indeholder 3 mg dinoproston. 

Doseringsforslag

Modning af cervix før igangsættelse af fødsel med oxytocin ved levende barn samt ved igangsættelse af fødsel ved levende barn

 • Ved anvendelsen af prostaglandinvagitorier til modning af cervix vil fødslen i en del tilfælde gå i gang efter modningen. Dinoprostonvagitorie 3 mg placeres dybt i skeden, evt. gentaget efter 6-8 timer. Maksimal dosis 6 mg/døgn i højst 2 døgn.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af gravide unge < 18 år.
 • Øget risiko for uterin hyperstimulering, uterin blødning, uterusruptur og føtal/neonatal død ved overskridelse af dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dinoproston udskilles hovedsageligt gennem nyrerne, men det systemiske optag er ringe.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ved tegn på intrauterin infektion.
 • Allergi over for prostaglandiner.
 • Forhold, der kontraindicerer vaginal fødsel.

Forsigtighedsregler

Uterusaktivitet og fosterets tilstand skal monitoreres kontinuerligt.  

 

Anvendes med forsigtighed ved: 

 • Anæmi
 • Astma
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Forhøjet intraokulært tryk
 • Fosterhinderuptur
 • Kardiovaskulære lidelser
 • Icterus
 • Multipara.

 

Tidligere kejsersnit eller anden uterusoperation 

På grund af risiko for uterusruptur ved igangsættelse af fødsel med prostaglandin efter tidligere kejsersnit eller anden operation på uterus bør anden igangsættelsesmetode overvejes. Dinoproston kan anvendes med stor forsigtighed i særlige tilfælde og da under kontinuerlig overvågning af mor og barn.  

 

Risiko for dissemineret intravaskulær koagulation 

Igangsættelse af fødsel med dinoproston kan øge risikoen for den sjældne tilstand post partum dissemineret intravaskulær koagulation (DIC). Den øgede risiko menes specielt korreleret med alder over 35 år, komplikationer under graviditeten samt en graviditetslængde over 40 uger. Særlig opmærksomhed på tegn på DIC (fibrinolyse) hos disse kvinder anbefales. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Føtal distress, Ændret føtal hjertefrekvens
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Føtal bradykardi
Det reproduktive system og mammae Unormal uterin kontraktilitet  (øget frekvens, tonus eller varighed) Varmefølelse i vagina
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Hjerte Takykardi
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Flushing
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi)
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Fosterdød*, Placentaløsning
Det reproduktive system og mammae Hurtig udvidelse af livmodermunden, Uterusruptur
Vaskulære sygdomme Hypertension, Pulmonal fostervandsemboli
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieinfarkt**
Lever og galdeveje Icterus  (neonatalt)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelsvaghed Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed

* Fosterdød, dødsfødsel og neonatal død er særligt forekommet efter andre alvorlige hændelser som fx uterusruptur. 

** Er set hos patienter med kardio-vaskulær sygdom. 

Interaktioner

 • Følsomheden for oxytocin og derivater er forøget, og disse stoffer bør derfor ikke gives samtidigt ved igangsættelse af fødsel af levende barn eller ved tilstande, hvor der er øget risiko for uterusruptur.
 • Oxytocin bør gives med et interval på mindst 6 timer efter administration af dinoproston vagitorier.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Anvendes til modning af cervix som led i igangsættelse af fødsel, men er i øvrigt kontraindiceret under graviditet på grund af den uteruskontraherende effekt. Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
Ændret føtal hjertefrekvens og neonatal icterus er beskrevet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Forgiftning

Ved overdosering ses uterin hyperkontraktilitet og hypertoni.
Behandling: Idet PGE2 induceret myometrial hyperstimulation er forbigående, vil det ofte være tilstrækkeligt at afvente, at effekten ophører. Hvis der er tale om induktion af fødsel med levende barn, bør barnet overvåges kontinuerligt med henblik på tegn på intrauterin asfyksi. Ved truende asfyksi eller hvis den uterine hypertoni i øvrigt findes behandlingskrævende, bør gives akut tokolytisk behandling. 

Farmakodynamik

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C).
 • Efter åbning: Skal pakken anvendes inden 1 måned.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) vagitorier 3 mg 410951
4 stk.
1.544,45 386,11 64,35
 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...