Minprostin®

G02AD02
 
 

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2 til lokal anvendelse i cervix uteri og vagina. 

Anvendelsesområder

Modning af cervix som led i igangsættelse af fødsel. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Vagitorier. 1 vagitorie indeholder 3 mg dinoproston. 

Doseringsforslag

Modning af cervix før igangsættelse af fødsel med oxytocin ved levende barn samt ved igangsættelse af fødsel ved levende barn. 

 • Ved anvendelsen af prostaglandinvagitorier til modning af cervix vil fødslen i en del tilfælde gå i gang efter modningen. Dinoprostonvagitorie 3 mg placeres dybt i skeden, evt. gentaget efter 6-8 timer. Maksimal dosis 6 mg/døgn i højst 2 døgn.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af gravide unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dinoproston udskilles hovedsageligt gennem nyrerne, men det systemiske optag er ringe.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ved tegn på intrauterin infektion.
 • Allergi over for prostaglandiner.
 • Forhold, der kontraindicerer vaginal fødsel.

Forsigtighedsregler

 • Uterusaktivitet og fosterets tilstand skal monitoreres regelmæssigt.
 • Forsigtighed ved hjertelidelser.
 • Forhøjet intraokulært tryk.
 • Anvendes med forsigtighed til multipara.
 • På grund af risiko for uterusruptur ved igangsættelse af fødsel med prostaglandin efter tidligere kejsersnit eller anden operation på uterus bør anden igangsættelsesmetode overvejes. Dinoproston kan anvendes med stor forsigtighed i særlige tilfælde og da under kontinuerlig overvågning af mor og barn.
 • Bemærk: Ved anvendelse af vagitorier kan ses uterin hypertoni.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, kvalme, opkastning
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, kulderystelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter  (herunder menstruationslignende smerter)
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Ændret føtal hjertefrekvens
Luftveje, thorax og mediastinum Respiratorisk Distress Syndrom  (RDS)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Fosterdød
Det reproduktive system og mammae Hurtig udvidelse af livmodermunden
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, bronkospasme
Vaskulære sygdomme Hypertension, pulmonal fostervandsemboli
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Det reproduktive system og mammae Uterusruptur

Endvidere er set: 

 • neonatal icterus
 • artralgi
 • myalgi
 • muskelsvaghed
 • svimmelhed.

Interaktioner

 • Følsomheden for oxytocin og derivater er forøget, og disse stoffer bør derfor ikke gives samtidigt ved igangsættelse af fødsel af levende barn eller ved tilstande, hvor der er øget risiko for uterusruptur.
 • Vagitorier: Oxytocin bør gives med et interval på mindst 6 timer efter administration af dinoproston.
 • Vaginalindlæg: Oxytocin bør gives med et interval på mindst 30 min. efter administration af Propess®.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Anvendes til modning af cervix som led i igangsættelse af fødsel, men er i øvrigt kontraindiceret under graviditet på grund af den uteruskontraherende effekt. Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
Ændret føtal hjertefrekvens og neonatal icterus er beskrevet. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Forgiftning

Ved overdosering ses uterin hyperkontraktilitet og hypertoni.
Behandling: Idet PGE2 induceret myometrial hyperstimulation er forbigående, vil det ofte være tilstrækkeligt at afvente, at effekten ophører. Hvis der er tale om induktion af fødsel med levende barn, bør barnet overvåges kontinuerligt med henblik på tegn på intrauterin asfyksi. Ved truende asfyksi eller hvis den uterine hypertoni i øvrigt findes behandlingskrævende, bør gives akut tokolytisk behandling. 

Farmakodynamik

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C).
 • Efter åbning: Skal pakken anvendes inden 1 måned.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) vagitorier 3 mg 410951
4 stk.
1.551,55 387,89 64,65
 
 

Revisionsdato

20.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...