Beclomet Easyhaler®

R03BA01
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 200 mikrogram beclometasondipropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.  

Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis (200-500 mikrogram i døgnet for voksne og 100-200 mikrogram i døgnet for børn) eller middeldosis (500-1.000 mikrogram i døgnet for voksne og 200-400 mikrogram i døgnet for børn). 

Kan anvendes i lav dosis sammen med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) ved p.n. behandling (trin 1 og 2 i GINA behandlingsguideline) (2518)


Bemærk: 

 • Easyhaleren skal omrystes inden brug.
 • Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".
Referencer: 2518

Nedsat leverfunktion

Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer. 

 

Instruktioner

 

Forsigtighedsregler

Risiko for oral candidiasis 

For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter. 

 

Infektioner i luftvejene 

Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene. Risiko for forværring pga. immunosuppression. 

 

Binyrebarkfunktionen 

Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning.  

 

Osteoporoserisiko 

 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.

 

Monitorering af børn 

Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hæshed Halsgener, Hoste
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem)
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Det endokrine system Væksthæmning
Øjne Glaukom, Katarakt
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Fald i knoglemineraltætheden
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens
Luftveje, thorax og mediastinum Eosinofil pneumoni
Hud og subkutane væv Erytem, Purpura Hudatrofi, Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Hyperkorticisme
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet Søvnforstyrrelser

 

 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppression, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Lægemidler, der hæmmer CYP3A4 (fx azoler, clarithromycin, ritonavir), og grapefrugtjuice kan øge den systemiske virkning af beclometason. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling data for 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3859, 3868

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption fra luftvejene er ringe.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme. Oral biotilgængelighed er 10-15 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Easyhaler® er holdbar i 6 måneder efter anbrud af folien. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 095456
200 doser
289,15 1,45 5,78

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver  200 mikrogram/dosis

Mål i mm: 53 x 74
Beclomet Easyhaler® 200 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
Beclomet Easyhaler® 200 mikg/dosis
 
 
 
 
Bagsiden
 
Beclomet Easyhaler® 200 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2022, https://ginasthma.org/gina-reports/ (Lokaliseret 27. april 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3859. de Aguiar MM, da Silva HJ, Rizzo JÂ, Leite DF et al. Inhaled beclomethasone in pregnant asthmatic women--a systematic review. Allergol Immunopathol (Madr). 2014; 42(5):943-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830308 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3868. Greenberger PA, Patterson R. Beclomethasone diproprionate for severe asthma during pregnancy. Ann Intern Med. 1983; 98(4):478-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6838070 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

19.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...