Isovorin®

V03AF04
 
 

Antidot til folsyreantagonister. 

Anvendelsesområder

 • Antidot mod folsyreantagonister
 • Højdosisbehandling og forgiftning med methotrexat
 • Potenserer den antineoplastiske effekt af fluoruracil.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 7,5 mg calciumlevofolinat. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg calciumlevofolinat. 

Doseringsforslag

Calciumfolinat-rescue ved methotrexatbehandling 

Calciumlevofolinat-rescue er påkrævet, når methotrexat gives i doser som overskrider 500 mg/m2 kropsoverflade og bør overvejes ved doser på 100-500 mg/m2. 


Methotrexatforgiftning 

Behandlingen påbegyndes hurtigst muligt og inden for 24 timer. Der gives calciumfolinat i mindst samme mængde som methotrexatdosis. 

 

Ved indtagelse af en stor, men ukendt dosis methotrexat gives til voksne 75 mg calciumfolinat (10 mg/m² /dosis til børn), og derefter 12 mg hver 6. time (i alt 4 doser). Herefter behandles efter methotrexat koncentrationen. 

 

Bemærk: Behandlingen fortsættes indtil koncentrationen af methotrexat er < 0,05 mikromol/l, eller indtil evt. knoglemarvsdepression ophører, uanset serum-methotrexat. 

Se endvidere Methotrexat (forgiftninger)

 

Fluoruracil-behandling
I tilslutning til behandling med fluoruracil anvendes forskellige doseringsregimer, se speciallitteratur. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan om nødvendigt knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

Perniciøs anæmi og andre megaloblastære anæmier, som skyldes B12-vitaminmangel. 

Må ikke gives intratekalt. 

Forsigtighedsregler

 • Ingen effekt på ikke-hæmatologisk toksicitet forårsaget af methotrexat, som fx nyretoksicitet.
 • Nyrefunktion bør monitoreres dagligt.
 • Mad, drikkevarer og lægemidler, der kan øge surhedsgraden i urinen, bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Forværring af epilepsi
Psykiske forstyrrelser Agitation, Depression Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Apopleksi, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion) Urticaria
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Calciumlevofolinat 

 • kan forstærke den toksiske virkning af fluoruracil.
 • kan nedsætte eller helt ophæve virkningen af antibiotika med folsyreantagonistvirkning (trimethoprim).
 • kan mindske virkningen af antiepileptika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 40-50 %. Maternelle doser over 1 mg dgl. frarådes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Calciumlevofolinat, den farmakologisk aktive isomer i calciumfolinat, ophæver virkningen af folsyreantagonister, fx methotrexat. 

Farmakokinetik

Calciumlevofolinat metaboliseres til den aktive metabolit 5-methyl-THF. Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske: pH ca. 8,1. 

 

Holdbarhed 

Injektionsvæsken opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 7,5 mg, Pfizer (Paranova Danmark)  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 7,5 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 087732
10 stk. (blister)
820,85 82,09 328,34
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 091266
2,5 ml
504,95 201,98 606,18
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 091277
5 ml
1.037,25 207,45 622,23
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 091289
17,5 ml
3.119,90 178,28 534,87
 
 

Revisionsdato

03.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...