Nitrolingual®

C01DA02
 
 

Hurtigt virkende kardilaterende organisk nitrat til applicering på mundslimhinden. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sublingualspray. 1 dosis (pust) indeholder 0,4 mg glyceryltrinitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

Begyndende anfald  

 • 1 -2 pust (0,4 - 0,8 mg) sprøjtes under tungen, mens vejret holdes, så inhalation undgås.
 • Kan gentages hvert 5. minut efter behov.
 • Højst 3 doser inden for 15 min.

 

Forebyggelse af inducérbare anfald, fx fysisk anstrengelse, følelsesmæssig stress, udsættelse for kulde 

 • 1-2 pust (0,4 - 0,8 mg) under tungen lige inden begivenheden starter.

 

Bemærk 

 • Administration af lægemidlet bør foregå i siddende stilling.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Perikardial tamponade
 • Konstriktiv pericarditis
 • Svær bradykardi
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenaseinsufficiens
 • Hjerneblødning og hjernetrauma pga. risiko for øget intrakranielt tryk
 • Aorta- og/eller mitralstenose ved angina forårsaget af hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Kredsløbskollaps
 • Kardiogent shock
 • Toksisk pulmonalt ødem
 • Anvendelse af riociguat eller fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Akut myokardieinfarkt med lavt fyldningstryk
 • Aorta- og/eller svær mitralstenose
 • Hyperthyreose
 • Svær hypotension
 • Ortostatisk hypotension
 • Venstre ventrikelsvigt
 • For at modvirke toleransudvikling, bør der tilstræbes en nitratfri periode på minimum 8 timer hvert døgn
 • Alkohol bør undgås på grund af dets hypotensive virkning
 • Hos glaukompatienter tilrådes lægekontrol af det intraokulære tryk
 • Alkoholindhold
  Sublingualspray indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Initialt hovedpine og rødme i ansigtet, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Vaskulære sygdomme Hypotension* Ansigtsrødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Forværring af angina pectoris
Mave-tarm-kanalen Caries Opkastning
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Methæmoglobinæmi
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis
Ikke kendt hyppighed
Øjne Forhøjet intraokulært tryk
Mave-tarm-kanalen Tungeødem
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi
Vaskulære sygdomme Iskæmi Hedeture

* Svinder ved vedvarende brug. 

 

Toleransudvikling og krydstolerans med nitroforbindelser er set ved kronisk, kontinuerlig behandling med høje doser, som derfor bør undgås. 

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater. Må ikke anvendes samtidig.
 • Riociguat potenserer den blodtrykssænkende virkning af glyceryltrinitrat, og kombinationen bør undgås.
 • Glyceryltrinitrat kan øge niveauet af ergotamin og dets hypertensive virkning.
 • Glyceryltrinitrat kan nedsætte den trombolytiske effekt af alteplase. Muligvis pga. øget hepatisk blodgennemstrømning, som resulterer i øget nedbrydning af alteplase og dermed nedsat koronararterie reperfusion, længere tid til reperfusion og større sandsynlighed for koronararterie reokklusion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

 • Udløser universel vasodilatation og øger myokardiets gennemblødning. Fører til et fald i hjertets iltbehov pga. perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.
 • Ved resoribletter indtræder virkningen efter 0,5-1 minut.
 • Ved sublingualspray indtræder virkningen omgående, også i tilfælde hvor mundslimhinden er tør.
 • Virkningsvarighed 10-30 minutter.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mundslimhinden.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) sublingualspray 0,4 mg/dosis 422162
200 doser
ikke fast pris
(HF) sublingualspray 0,4 mg/dosis  (Orifarm) 526624
200 doser
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Sublingualspray  0,4 mg/dosis

Mål i mm: 28 x 88
Nitrolingual® Sublingualspray 0,4 mg/dosis
 
 
 
 
Uden prop
 
Nitrolingual® Sublingualspray 0,4 mg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...