Xylocain® gel, salve og kutanspray, opløsning

Xylocain ukonserveret
D04AB01, N01BB02
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen anvendelig til overfladeanalgesi.

Dispenseringsform

Gel 2 %. 1 g indeholder 20 mg lidocainhydrochlorid. 

Xylocain® ukonserveret, gel 2 %. 1 g indeholder 20 mg lidocainhydrochlorid.
Salve 5 %. 1 g indeholder 50 mg lidocain.
Kutanspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 10 mg lidocain. 

Doseringsforslag

 • Gel. Voksne og børn. Appliceres på mundslimhinden i et tyndt lag et par minutter inden injektion i området. Uretralkateterisation. Gel indføres i urethra et par min. før kateterisationen. Hos mænd er mængden min. 10 ml. Hos kvinder kendes den nødvendige mængde ikke. Desuden smøres gelen på endoskop/kateter.
 • Salve. Voksne og børn. Appliceres enten direkte på huden eller fordeles på et kompres én til flere gange dgl.
 • Kutanspray 10 mg/dosis. Voksne og børn over 2 år. En til flere doser på mundslimhinde.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved øget risiko for systemisk optagelse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Efter lokal analgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for fejlsynkning.
 • Hvis risikoen for systemisk optagelse er forhøjet på grund af dosis eller administrationsvej, tilrådes forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand og ved AV-blok.
 • Alkoholindhold
  • Kutan spray indeholder ca. 29 % v/v alkohol.

 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Systemisk absorption kan medføre alvorlige bivirkninger fra centralnervesystemet (respirationsdepression/bevidstløshed) samt kardiovaskulære bivirkninger.  

Interaktioner

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Ringe absorption ved kutan applikation. Der er betydelig absorption fra slimhinder, men enkeltstående anvendelse i fx mundhule eller svælg skønnes uden reel risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Virkningen indtræder normalt efter 1-3 minutter afhængigt af administrationsvej. Virkningsvarighed 10-15 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad gennem hud og slimhinder afhængigt af applikationssted og eksponeringens varighed.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Gel og salve må ikke fryses.
 • Xylocain® ukonserveret gel i sprøjter: Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Lidocaingel  2%gel  2%salve  5%kutanspray, opløsning  100 mg/mlkutanspray, opløsning  100 mg/ml  (ChemVet)

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : gel 2% (gel i tube)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : gel 2% (gel i tube)
Smag:
Banan : kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Menthol : kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Andre:
Ethanol : kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Macrogoler : salve 5%, kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Methylcellulose : gel 2%, gel 2% (gel i tube)
Propylenglycol : salve 5%
Renset vand : kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Saccharin : kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Sterilt vand : gel 2%, gel 2% (gel i tube)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) gel 2% 453053
30 g
ikke fast pris
(HF) gel 2% 518595
10 x 10 g
ikke fast pris
(HF) salve 5% 513309
35 g
ikke fast pris
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml 093668
50 ml
172,15 3,44
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (ChemVet) 420915
50 ml
152,65 3,05

Substitution

kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Xylocaine (Parallelimport), Lidocain, kutanspray, opløsning 10 mg/dosis
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...