Emadine®

S01GX06
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget allergisk conjunctivitis

  

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg emedastin (som difumarat).
Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 0,5 mg emedastin (som difumarat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn fra 3 år 

  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Konjunktival hyperæmi, Øjenkløe, Øjensmerter.
Hovedpine.
Ikke kendt Okulær hyperæmi, Sløret syn.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Lokalt virkende antihistamin. Selektiv H1-receptorantagonist. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25ºC.
  • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Indholdsstoffer

Emedastinøjendråber, opløsning  0,5 mg/mløjendråber, endosis  0,5 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml (gælder ikke endosis)
Andre:
Hypromellose : øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml, øjendråber, endosis 0,5 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml, øjendråber, endosis 0,5 mg/ml
Renset vand : øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml, øjendråber, endosis 0,5 mg/ml
Trometamol : øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml, øjendråber, endosis 0,5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml 118657
5 ml (Orifarm)
Udgået 09-08-2021
(B) øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml  (flerdosisbeholder)  527523
5 ml
130,50
(B) øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml 541767
5 ml (Paranova)
132,50
(B) øjendråber, endosis 0,5 mg/ml 008903
30 x 0,35 ml
151,10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...