Ciflox

S02CA03
 
 

Anvendelsesområder

Otitis externa forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier, især Pseudomonas aeruginosa

Dispenseringsform

Øredråber, suspension. 1 ml indeholder 2 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 10 mg hydrocortison. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 3 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene stærke glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 2 år.
 • Øredråbeflasken skal omrystes inden brug.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Virus- eller svampeinfektioner i det ydre øre (herunder varicella og herpes simplex)
 • Perforeret trommehinde
 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Hætten til dråbeapplikatoren indeholder naturgummi (latex), der kan give alvorlige allergiske reaktioner.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Øresmerter.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Ikke kendt Høretab, Tinnitus.
Sløret syn.
 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data om systemisk tilgængelighed efter ototopikal applikation, men denne skønnes meget lav og uden klinisk relevans. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Ciprofloxacin 

Hydrocortison 

 • Svagt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 14 dage ved højst 25ºC beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Ciprofloxacinøredråber, suspension  10+2 mg/mløredråber, suspension  10+2 mg/ml  (2care4)
Hydrocortisonøredråber, suspension  10+2 mg/mløredråber, suspension  10+2 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : øredråber, suspension 10+2 mg/ml, øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4)
Andre:
Eddikesyre : øredråber, suspension 10+2 mg/ml, øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4)
Natriumacetat : øredråber, suspension 10+2 mg/ml, øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4)
Natriumchlorid : øredråber, suspension 10+2 mg/ml, øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4)
Phospholipon 90H (hydrogeneret soyalecithin) : øredråber, suspension 10+2 mg/ml, øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4)
Polysorbat 20 : øredråber, suspension 10+2 mg/ml, øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4)
Polyvinylalkohol : øredråber, suspension 10+2 mg/ml, øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4)
Renset vand : øredråber, suspension 10+2 mg/ml, øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øredråber, suspension 10+2 mg/ml 010264
10 ml
70,80
(B) øredråber, suspension 10+2 mg/ml  (2care4) 084052
10 ml
Udgået 05-10-2020

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...