Ciflox

S02CA03
 
 

Anvendelsesområder

Otitis externa forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier, især Pseudomonas aeruginosa

Dispenseringsform

Øredråber, suspension. 1 ml indeholder 2 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 10 mg hydrocortison. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 3 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene stærke glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 2 år.
 • Øredråbeflasken skal omrystes inden brug.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Virus- eller svampeinfektioner i det ydre øre (herunder varicella og herpes simplex)
 • Perforeret trommehinde
 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Hætten til dråbeapplikatoren indeholder naturgummi (latex), der kan give alvorlige allergiske reaktioner.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Ørekløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Øresmerter Øget produktion af ørevoks
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (fx erytem og ubehag i øregangen)
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Ikke kendt hyppighed
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Øjne Sløret syn
 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data om systemisk tilgængelighed efter ototopikal applikation, men denne skønnes meget lav og uden klinisk relevans. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Ciprofloxacin 

Hydrocortison 

 • Svagt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 14 dage ved højst 25 ºC beskyttet mod lys.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øredråber, suspension 10+2 mg/ml 500188
10 ml
70,45 7,05

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...