Prohance®

V08CA04
 
 

Non-ionisk kontraststof med paramagnetiske egenskaber til intravenøs anvendelse ved magnetisk resonans imaging (MRI). Ikke-ionisk macrocyclisk chelat. 

Anvendelsesområder

MR-scanning (MRI) til påvisning af fokale processer i leveren, ved kraniel og spinal tomografi og ved helkrops-MRI, når ikke-kontrastforstærket MRI ikke er muligt. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 279,3 mg gadoteridol (Gd-HP-DO3A) (svarende til 0,5 mmol/ml). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Kraniel og spinal MRI: 0,1-0,3 mmol (0,2-0,6 ml)/kg legemsvægt i.v.
 • Helkrops-MRI: 0,1 mmol (0,2 ml)/kg legemsvægt.

Børn > 2 år 

 • Kraniel og spinal MRI: 0,1 mmol (0,2 ml)/kg.

Bemærk

 • MRI bør foretages umiddelbart efter injektion.
 • De angivne doser må ikke overskrides.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Der skal være mindst 7 dage mellem to injektioner. Det anbefales at vurdere nyrefunktionen før indgift af kontraststof. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Midlet kan udløse krampeanfald hos disponerede patienter.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier.

Gadoliniumholdige kontrastmidler kan forårsage nefrogen systemisk fibrose (NSF). ESUR klassificerer midlerne som havende høj, intermediær eller lav risiko for NSF. Gadoteridol er klassificeret som havende lav risiko. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Farmakodynamik

Gadoteridol har paramagnetiske egenskaber, som forøger kontrasten ved MR-scanning. 

Farmakokinetik

 • Elimineres bifasisk med halveringstider på hhv. ca. 12 minutter i fordelingsfasen og ca. 95 minutter i eliminationsfasen.
 • Fordeles i ekstracellulærvæsken.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolalitet 630 mosmol/kg.
 • pH 6,5-8.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 103898
50 ml
1.975,80
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 539429
10 x 5 ml
Udgået 12-07-2021
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 539437
10 x 10 ml
4.718,95
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 539445
10 x 15 ml
6.074,70
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 539411
10 x 20 ml
7.852,80
 
 

Revisionsdato

29.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...