Prohance®

V08CA04
 
 

Non-ionisk kontraststof med paramagnetiske egenskaber til intravenøs anvendelse ved magnetisk resonans imaging (MRI). Ikke-ionisk macrocyclisk chelat. 

Anvendelsesområder

MR-scanning (MRI) til påvisning af fokale processer i leveren, ved kraniel og spinal tomografi og ved helkrops-MRI, når ikke-kontrastforstærket MRI ikke er muligt. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 279,3 mg gadoteridol (Gd-HP-DO3A) (svarende til 0,5 mmol/ml). 

Doseringsforslag

Voksne ≥ 18 år: 

 • Kraniel og spinal MRI: 0,1-0,3 mmol (0,2-0,6 ml)/kg legemsvægt i.v.
 • Helkrops-MRI: 0,1 mmol (0,2 ml)/kg legemsvægt.

Børn 0-17 år: 

 • Kraniel og spinal MRI: 0,1 mmol (0,2 ml)/kg.

Bemærk

 • MRI bør foretages umiddelbart efter injektion.
 • De angivne doser må ikke overskrides.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Der skal være mindst 7 dage mellem to injektioner. Det anbefales at vurdere nyrefunktionen før indgift af kontraststof. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Midlet kan udløse krampeanfald hos disponerede patienter.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Gadoliniumholdige kontrastmidler kan forårsage nefrogen systemisk fibrose (NSF). ESUR klassificerer midlerne som havende høj, intermediær eller lav risiko for NSF. Gadoteridol er klassificeret som havende lav risiko. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Prohance® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Prohance® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Gadoteridol har paramagnetiske egenskaber, som forøger kontrasten ved MR-scanning. 

Farmakokinetik

 • Elimineres bifasisk med halveringstider på hhv. ca. 12 minutter i fordelingsfasen og ca. 95 minutter i eliminationsfasen.
 • Fordeles i ekstracellulærvæsken.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolalitet 630 mosmol/kg.
 • pH 6,5-8.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml
Prohance
103898
50 ml
1.961,25 39,23
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml
Prohance
539437
10 x 10 ml
4.684,00 46,84
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml
Prohance
539445
10 x 15 ml
6.029,65 40,20
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml
Prohance
539411
10 x 20 ml
7.794,55 38,97
 
 

Revisionsdato

13.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...