Aciclovir "Pfizer"

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg aciclovir (som aciclovirnatrium). 

Doseringsforslag

Gives som langsom (1 time) i.v. infusion af fortyndet infusionsopløsning. 

 • Herpes simplex virus-infektioner
  • Voksne og børn > 12 år. 5 mg/ kg legemsvægt hver 8. time i 5-7 dage.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 250 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 5-7 dage.
 • Herpes simplex virus-encefalitis
  • Voksne og børn > 12 år. 10-15 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 14-21 dage. Højeste dosering anvendes under kontrol af hydreringen til yngre med god nyrefunktion.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 10 dage.
 • Neonatal herpes hos børn < 3 mdr.
  • 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 20 dage.
 • Varicella-zoster-infektioner hos immuninkompetente
  • Voksne og børn > 12 år. 10 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 5-7 dage.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 5-7 dage.
 • Varicella-zoster-encefalitis
  • Voksne og børn > 12 år. 10-15 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 7-14 dage. Højeste dosering anvendes under kontrol af hydreringen til yngre med god nyrefunktion.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 7-14 dage.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlenBeregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Bemærk: 

Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR  

  ml/min.  

  Dosering  

  (parenteral)  

  25-50 

  100 % dosis hver 12. time  

  10-25 

  100 % dosis hver 24. time  

  Hæmodialyse 

  50 % dosis hver 24. time og efter hver dialyse  

  Peritonealdialyse 

  50 % dosis hver 24. time  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

 • Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas med 10 ml koncentrat til infusionsvæske indeholder 1,16 mmol natrium, som svarer til ca. 68 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion Døsighed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt  (herunder fotosensibilitet)
Vaskulære sygdomme Flebitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Encefalopati, Koma, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Dysartri, Psykose
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyresmerter**

*Øget diffus alopeci har været associeret med mange forskellige sygdomsprocesser og lægemidler, og sammenhæng med aciclovir-behandling er usikker. 

** Nyresmerter kan være forbundet med krystalluri, træthed, feber og lokale inflammatoriske reaktioner. 

 

Venebeskadigelse med trombedannelse forekommer ved infusion i perifere vener. Paravenøs injektion kan give vævsnekroser.  

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol:
Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4053, 4347, 4348

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol: 

Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (voksne) og ca. 4 timer (nyfødte).
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes delvist fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 11. 

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske  

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske tilsættes infusionspose indeholdende 100 ml infusionsvæske, se Forligelighed ved infusion.
 • Koncentrationen af brugsfærdig infusionsvæske må ikke overstige 5 mg /ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Kan blandes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses pga. risiko for udfældning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 12 timer ved stuetemperatu (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Overskydende koncentrat til infusionsvæske skal kasseres.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 542733
5 x 10 ml
405,45 8,11 1.295,37
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 410284
5 x 20 ml
807,45 8,07 1.291,92

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4053. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010; 304(8):859-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4347. Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD et al. Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2004; 70(4):201-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15108247 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4348. Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al. Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment. Am J Obstet Gynecol. 2000; 182:159-63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10649172 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

08.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...