Clinoleic

B05BA02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 l indeholder 200 g fedt (160 g renset olivenolie og 40 g renset sojaolie), 22,5 g glycerol og 12 g æg-phospholipider. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

  

Voksne 

 • Mængden af intravenøst tilført fedt er normalt 1 g (højst 2 g)/kg legemsvægt i døgnet, og infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres, eller infusionstiden øges.


Børn 

 • Dosis bør ikke overstige 3 g fedt/kg legemsvægt i døgnet, og infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.


Præmature med mindst 28 ugers gestationsalder og nyfødte med lav fødselsvægt 

 • Den anbefalede dosis er 0,5-1 g fedt/kg legemsvægt i døgnet svarende til 2,5-5 ml infusionsvæske/kg legemsvægt i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges til 2 g fedt/kg legemsvægt/døgn under kontrol af plasma-triglycerid.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).
  • Ved mistanke om nedsat fedtelimination, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akutte shocktilstande
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Ustabil diabetes mellitus
 • Akut myokardieinfarkt, apopleksi eller anden tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Neonatal hyperbilirubinæmi
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Hyperglykæmi.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Abdominalsmerter.
Kolestase.
Hypertriglyceridæmi.
Dyspnø.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Hypersensitivitet.

  

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.
 • Kulderystelser og hypertermi ses især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Fysiologisk substitution. Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede for ernæringspræparater uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle og ikke-essentielle langkædede fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Ingen hæmodynamiske ændringer ved anbefalet dosering.

Farmakokinetik

Lipider optages i vævene og omsættes.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 270 mosmol/l
 • Energiindhold/l: ca. 8.400 kJ (2.000 kcal).
 • pH 6-8.

   

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 497368
10 x 100 ml
857,45
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 066121
10 x 350 ml
1.871,60

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...