Clinoleic

B05BA02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 l indeholder 200 g fedt (160 g renset olivenolie og 40 g renset sojaolie), 22,5 g glycerol og 12 g æg-phospholipider. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

  

Voksne 

 • Mængden af intravenøst tilført fedt er normalt 1 g (højst 2 g)/kg legemsvægt i døgnet, og infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres, eller infusionstiden øges.


Børn 

 • Dosis bør ikke overstige 3 g fedt/kg legemsvægt i døgnet, og infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.


Præmature med mindst 28 ugers gestationsalder og nyfødte med lav fødselsvægt 

 • Den anbefalede dosis er 0,5-1 g fedt/kg legemsvægt i døgnet svarende til 2,5-5 ml infusionsvæske/kg legemsvægt i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges til 2 g fedt/kg legemsvægt/døgn under kontrol af plasma-triglycerid.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).
  • Ved mistanke om nedsat fedtelimination, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akutte shocktilstande
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Ustabil diabetes mellitus
 • Akut myokardieinfarkt, apopleksi eller anden tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Neonatal hyperbilirubinæmi
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Hyperglykæmi.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni.
Abdominalsmerter.
Kolestase.
Hypertriglyceridæmi.
Dyspnø.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Hypersensitivitet.

  

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.
 • Kulderystelser og hypertermi ses især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Fysiologisk substitution. Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede for ernæringspræparater uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle og ikke-essentielle langkædede fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Ingen hæmodynamiske ændringer ved anbefalet dosering.

Farmakokinetik

Lipider optages i vævene og omsættes.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 270 mosmol/l
 • Energiindhold/l: ca. 8.400 kJ (2.000 kcal).
 • pH 6-8.

   

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 497368
10 x 100 ml
857,45
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 066121
10 x 350 ml
1.871,60

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...