Clinoleic

B05BA02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 l indeholder 200 g fedt (160 g renset olivenolie og 40 g renset sojaolie), 22,5 g glycerol og 12 g æg-phospholipider. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

  

Voksne 

 • Mængden af intravenøst tilført fedt er normalt 1 g (højst 2 g)/kg legemsvægt i døgnet, og infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres, eller infusionstiden øges.


Børn 

 • Dosis bør ikke overstige 3 g fedt/kg legemsvægt i døgnet, og infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.


Præmature med mindst 28 ugers gestationsalder og nyfødte med lav fødselsvægt 

 • Den anbefalede dosis er 0,5-1 g fedt/kg legemsvægt i døgnet svarende til 2,5-5 ml infusionsvæske/kg legemsvægt i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges til 2 g fedt/kg legemsvægt/døgn under kontrol af plasma-triglycerid.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).
  • Ved mistanke om nedsat fedtelimination, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akutte shocktilstande
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Dysreguleret diabetes mellitus
 • Akut myokardieinfarkt, apopleksi eller anden tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Neonatal hyperbilirubinæmi
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.
 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Lever og galdeveje Kolestase
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria

  

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.
 • Kulderystelser og hypertermi ses især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Fysiologisk substitution. Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede for ernæringspræparater uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle og ikke-essentielle langkædede fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Ingen hæmodynamiske ændringer ved anbefalet dosering.

Farmakokinetik

Lipider optages i vævene og omsættes.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 270 mosmol/l
 • Energiindhold/l: ca. 8.400 kJ (2.000 kcal).
 • pH 6-8.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 497368
10 x 100 ml
854,35 0,85
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 438765
10 x 500 ml
4.438,85 0,89

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...