Imodium® Plus

A07DA53
 
 

Peristaltikhæmmende obstipans uden euforiserende virkning. Tilsat simeticon (skumhæmmende middel). 

Anvendelsesområder

Akut diarré ledsaget af meteorisme og flatulens. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid og 125 mg simeticon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 4 mg loperamid
 • Pause 1 time
 • Derefter 2 mg efter hver uformet afføring
 • Højst 16 mg i døgnet.


Børn > 12 år 

 • Initialt 2 mg loperamid
 • Pause 1 time
 • Derefter 2 mg efter hver uformet afføring
 • Højst 8 mg i døgnet.


Bemærk: 

 • Behandlingen bør ikke fortsættes ud over 48 timer
 • Dosis nedsættes ved nedsat leverfunktion
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Tabletten kan ikke deles trods delekærv.
 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.  

Overdosering kan demaskere eksisterende Brugadas syndrom.  

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Diarré med feber eller blodig afføring
 • Invasive infektiøse tarmsygdomme og aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ileus
 • Megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Loperamid er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Kvalme, Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Somnolens.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Apati.
Bevidsthedssvækkelse, Bevidsthedstab, Koordinationsbesvær.
Bulløs dermatitis  (herunder Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme).
Ileus  (herunder paralytisk ileus), Megacolon.
Urinretention.
Øget muskeltonus.
 • Risikoen for paralytisk ileus er større hos børn.
 • Ved overdosering er der rapporteret kardiale bivirkninger.

Interaktioner

 • Loperamid er både en hæmmer af og et substrat for CYP3A4.
 • Itraconazol og ritonavir hæmmer loperamids omsætning i CYP3A4 i leveren.
 • Brug af loperamid over lang tid kan medføre fald i plasmakoncentrationen af saquinavir, hvilket kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for simeticon. For loperamid er der data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. En tidlig opgørelse syntes at vise en overhyppighed, men en opdateret analyse af data fra det svenske fødselsregister viser ingen overhyppighed.  

Referencer: 3711, 4158

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Symptomer: Obstipation, ileus, urinretention, CNS-depression.
Behandling: Naloxon har været anvendt med effekt på obstipation ved overdosering, idet naloxon antagoniserer loperamids forlængelse af transittiden i tarmen. 

Farmakodynamik

Loperamid 

 • Bindes til opioidreceptoren i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge.

Simeticon 

 • Skumhæmmende middel. Fysiologisk inaktivt stof, som ved at ændre overfladespændingen af luftbobler får dem til at flyde sammen.

Farmakokinetik

Loperamid 

 • Biotilgængelighed 0,3% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP3A4 og CYP2C8.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Simeticon 

 • Absorberes ikke.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 2 mg + 125 mg (kan dosisdisp.) 057379
6 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 2 mg + 125 mg (kan dosisdisp.) 057407
12 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

tabletter 2 mg + 125 mg
Imolopesim Orifarm Generics, Loperamid, Simeticon (aktiveret dimeticon), tabletter 2+125 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg + 125 mg  (kan ikke deles trods delekærv)

Præg:
IMO, 2, 125
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 16,7
tabletter 2 mg + 125 mg (kan ikke deles trods delekærv)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4158. Källén B, Nilsson E, Otterblad Olausson P. Maternal use of loperamide in early pregnancy and delivery outcome. Acta Paediatr. 2008; 97:541-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18394096 (Lokaliseret 23. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

04.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...