Imodium® Plus

A07DA53
 
 

Peristaltikhæmmende obstipans uden euforiserende virkning. Tilsat simeticon (skumhæmmende middel). 

Anvendelsesområder

Akut diarré ledsaget af meteorisme og flatulens. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid og 125 mg simeticon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 4 mg loperamid
 • Pause 1 time
 • Derefter 2 mg efter hver uformet afføring
 • Højst 16 mg i døgnet.


Børn > 12 år 

 • Initialt 2 mg loperamid
 • Pause 1 time
 • Derefter 2 mg efter hver uformet afføring
 • Højst 8 mg i døgnet.


Bemærk: 

 • Behandlingen bør ikke fortsættes ud over 48 timer.
 • Dosis nedsættes ved nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Tabletterne indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.  

Overdosering kan demaskere eksisterende Brugadas syndrom.  

 

Indhold af benzylalkohol  

Imodium® Plus indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved behandlingsophør er der set tilfælde af lægemiddelrelateret abstinenssyndrom hos personer, som misbruger, fejlanvender eller overdoserer med overdrevent høje doser af loperamid. 

Kontraindikationer

 • Diarré med feber eller blodig afføring
 • Invasive infektiøse tarmsygdomme og aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ileus
 • Megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Loperamid er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Miosis
Mave-tarm-kanalen Ileus  (herunder paralytisk ileus), Megacolon
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget muskeltonus
Nervesystemet Bevidsthedssvækkelse, Bevidsthedstab, Koordinationsbesvær
Psykiske forstyrrelser Apati
Nyrer og urinveje Urinretention
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis  (herunder Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme) Hudkløe
 • Risikoen for paralytisk ileus er større hos børn.
 • Ved overdosering er der rapporteret kardiale bivirkninger.
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Imodium® Plus, komb.
 • Loperamid er både en hæmmer af og et substrat for CYP3A4.
 • Itraconazol og ritonavir hæmmer loperamids omsætning i CYP3A4 i leveren.
 • Brug af loperamid over lang tid kan medføre fald i plasmakoncentrationen af saquinavir, hvilket kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for simeticon. For loperamid er der data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. En tidlig opgørelse syntes at vise en overhyppighed, men en opdateret analyse af data fra det svenske fødselsregister viser ingen overhyppighed.  

 

Indhold af benzylalkohol  

Imodium® Plus indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4158

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %.  

 

Indhold af benzylalkohol  

Imodium® Plus indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Symptomer: Obstipation, ileus, urinretention, CNS-depression.
Behandling: Naloxon har været anvendt med effekt på obstipation ved overdosering, idet naloxon antagoniserer loperamids forlængelse af transittiden i tarmen. 

Farmakodynamik

Loperamid 

 • Bindes til opioidreceptoren i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge.

Simeticon 

 • Skumhæmmende middel. Fysiologisk inaktivt stof, som ved at ændre overfladespændingen af luftbobler får dem til at flyde sammen.

Farmakokinetik

Loperamid 

 • Biotilgængelighed 0,3 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP3A4 og CYP2C8.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Simeticon 

 • Absorberes ikke.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 2 mg + 125 mg, McNeil  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HX18) tabletter 2 mg + 125 mg (kan dosisdisp.) 057379
6 stk. (blister)
ikke fast pris
(HX18) tabletter 2 mg + 125 mg (kan dosisdisp.) 057407
12 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2 mg + 125 mg

Præg:
IMO, 2, 125
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 16,7
tabletter 2 mg + 125 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4158. Källén B, Nilsson E, Otterblad Olausson P. Maternal use of loperamide in early pregnancy and delivery outcome. Acta Paediatr. 2008; 97:541-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18394096 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...