Crinone®

G03DA04
 
 

Naturligt progesteron til behandling af kvindelig infertilitet. 

Anvendelsesområder

 • Kvindelig infertilitet på grund af utilstrækkelig lutealfase under spontan eller induceret cyklus.
 • Anvendes i tilslutning til fertilitetsbehandling (ART).
Se endvidere:

Dispenseringsform

Vaginalgel. 1 dosis indeholder 90 mg progesteron. 

Doseringsforslag

90 mg (én applikatordosis vaginalgel) placeres dybt i skeden én gang dgl. begyndende med dagen for ovulation eller in vitro-fertilisering. 

Dosis kan øges til 90 mg 2 gange dgl. 

Der behandles i mindst 2 uger efter embryotransferering. 

Kontraindikationer

 • Blødningsforstyrrelser, hvor årsagen ikke er klarlagt
 • Porfyri
 • Mamma- og endometriecancer
 • Tromboembolisk sygdom
 • Apopleksi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved alvorlig leverinsufficiens
 • Uafklarede blødningsforstyrrelser
 • Bør ikke gives samtidig med anden vaginalt administreret medicin
 • Brug af kondom ved coitus anbefales.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Ødemer.
Brystspænding.
Depression, Somnolens, Svimmelhed.
Allergiske hudreaktioner.
Ikke kendt Bradykardi.
Anæmi.
Mammacancer, Nedsat glucosetolerans.
Rygsmerter.
Synkope.
Metroragi, Urinvejsinfektion, Vaginitis.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt stærkt CYP3A4-enzyminducerende lægemidler som phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler med perikon øger metaboliseringen af progesteron.
 • CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, clarithromycin) og proteasehæmmere mod HIV reducerer eliminationshastigheden og øger plasmakoncentrationen af progesteron. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af andre vaginale præparater (såsom svampemidler) frarådes, da dette kan ændre progesteronfrigivelsen og absorption fra vaginalgelen.
 • Metaboliseringen af ciclosporin kan muligvis nedsættes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Kan anvendes under graviditet ved verificeret corpus luteum-insufficiens. 

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Efter lave vaginale doser er udskillelsen i mælken minimal. Der er ingen data for udskillelse i modermælk ved anvendelse af høje doser. Den orale biotilgængelighed er lav, og klinisk effekt på barnet er ikke sandsynlig. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Naturligt gestagen. Umiddelbart før ovulation øger progesteron estradiols positive feedback til hypofysen, hvilket medfører den pludselige stigning i både LH og FSH, som er nødvendig for ovulationen.  

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk.
 • Koncentrationen i uterus er højere end i plasma.
 • Vaginalgel. Efter applikation i vagina frigives progesteron langsomt over 3 dage.
 • Vaginaltabletter. Steady state efter ca. 1 døgn

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Sorbinsyre  (E200) : vaginalgel 90 mg/dosis, vaginalgel 90 mg/dosis  (2care4) , vaginalgel 90 mg/dosis  (Paranova Danmark)
Andre:
Carbomer 974P : vaginalgel 90 mg/dosis
Glycerol : vaginalgel 90 mg/dosis
Hydrogeneret palmeolieglycerid : vaginalgel 90 mg/dosis
Paraffinolie : vaginalgel 90 mg/dosis
Polycarbophil : vaginalgel 90 mg/dosis
Renset vand : vaginalgel 90 mg/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vaginalgel 90 mg/dosis 190840
15 doser
544,65 36,31
(B) vaginalgel 90 mg/dosis  (Orifarm) 058224
15 doser
519,00 34,60
(B) vaginalgel 90 mg/dosis  (2care4) 182096
15 doser
519,00 34,60
(B) vaginalgel 90 mg/dosis  (Paranova Danmark) 117240
15 doser
270,25 18,02

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...