Crinone®

G03DA04
 
 

Naturligt progesteron til behandling af kvindelig infertilitet. 

Anvendelsesområder

 • Kvindelig infertilitet på grund af utilstrækkelig lutealfase under spontan eller induceret cyklus.
 • Anvendes i tilslutning til fertilitetsbehandling (ART).
Se endvidere:

Dispenseringsform

Vaginalgel. 1 dosis indeholder 90 mg progesteron. 

Doseringsforslag

90 mg (én applikatordosis vaginalgel) placeres dybt i skeden 1-2 gange dgl. begyndende med dagen efter ovulation eller in vitro-fertilisering. 

Der behandles i mindst 2 uger efter embryotransferering. 

Kontraindikationer

 • Blødningsforstyrrelser, hvor årsagen ikke er klarlagt
 • Porfyri
 • bryst- og endometriecancer
 • Tromboembolisk sygdom
 • Apopleksi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved alvorlig leverinsufficiens
 • Bør ikke gives samtidig med anden vaginalt administreret medicin
 • Brug af kondom ved coitus anbefales.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Meteorisme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (fx hudkløe og hududslæt)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Bækkensmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser
Nyrer og urinveje Inkontinens Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Forstørrelse af ovarier, Metroragi, Vaginalblødning
Hud og subkutane væv Øget svedtendens  (om natten)
 • Ovenstående bivirkninger er registreret ved anvendelse af vagitorier ifm. fertilitetsbehandling (ART). Lignende bivirkninger kan forventes ved andre formuleringer af vaginalt administreret progesteron.
 • Ved brug af vaginal gel kan der forekomme sammenklupning eller ophobning af gel. Dette er normalt ufarligt, men kan være associeret med vaginal irritation, smerte eller hævelse.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt stærkt CYP3A4-enzyminducerende lægemidler som phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler med perikon øger metaboliseringen af progesteron.
 • CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, clarithromycin) og proteasehæmmere mod HIV reducerer eliminationshastigheden og øger plasmakoncentrationen af progesteron. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af andre vaginale præparater (såsom svampemidler) frarådes, da dette kan ændre progesteronfrigivelsen og absorption fra vaginaltabletten/gelen.
 • Metaboliseringen af ciclosporin kan muligvis nedsættes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Kan anvendes under graviditet ved verificeret corpus luteum-insufficiens. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Efter lave vaginale doser er udskillelsen i mælken minimal. Der er ingen data for udskillelse i modermælk ved anvendelse af høje doser. Den orale biotilgængelighed er lav, og klinisk effekt på barnet er ikke sandsynlig. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Naturligt bioidentisk progesteron. Progesteron har en stabiliserende effekt på endometriet, og bringer det fra proliferations- til sekretionsfase med dannelse af spiralarterier.  

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk.
 • Koncentrationen i uterus er højere end i plasma.
 • Vaginalgel. Efter applikation i vagina frigives progesteron langsomt over 3 dage.
 • Vaginaltabletter. Steady state efter ca. 1 døgn.
 • Vagitorier. Dosering af 400 mg hver 12. time fører hurtigt til vedvarende plasmakoncentration af progesteron svarende til det fysiologiske niveau i den midtluteale fase i cyklus og tidlig graviditet.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) vaginalgel 90 mg/dosis 190840
15 doser
539,80 35,99 35,99
(B) vaginalgel 90 mg/dosis  (Orifarm) 058224
15 doser
529,60 35,31 35,31
(B) vaginalgel 90 mg/dosis 182096
15 doser
530,95 35,40 35,40
(B) vaginalgel 90 mg/dosis  (Paranova Danmark) 117240
15 doser
Udgået 01-05-2023

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

25.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...