Multihance®

V08CA08
 
 

Kontraststof med paramagnetiske egenskaber til intravenøs anvendelse ved magnetisk resonans imaging (MRI). Ionisk lineært chelat - proteinbindende. 

Anvendelsesområder

MR-scanning (MRI) af leveren. 

 

Må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MRI.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 334 mg (svarende til 0,5 mmol) gadobensyre (som dimegluminsalt). 

Injektionsvæske, opløsning i injektionssprøjte. 1 ml indeholder 334 mg (svarende til 0,5 mmol) gadobensyre (som dimegluminsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år. 0,1 ml (0,05 mmol)/kg legemsvægt i.v. 

MRI kan foretages umiddelbart efter injektion. Forsinket billeddannelse kan gøres 40-120 min. efter injektion.  

 

Bemærk: 

 • De angivne doser må ikke overskrides.
 • Dosis kan evt. gentages hos patienter med normal nyrefunktion.
 • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Der skal være mindst 7 dage mellem to injektioner. Det anbefales at vurdere nyrefunktionen før indgift af kontraststof. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for benzylalkohol, da små mængder benzylalkohol kan frigøres fra gadobensyre under opbevaring. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved epilepsi eller hjerneskade, da gadobensyre kan udløse krampeanfald hos disponerede patienter.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Nyrer og urinveje Proteinuri
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension Varmefølelse
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi, Myokardieiskæmi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kuldegysninger, Utilpashed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Ansigtsødem, Hypersensitivitetsreaktioner
Undersøgelser Forhøjet serum-ferritin, Nedsat plasma-albumin Forhøjet basisk fosfatase
Metabolisme og ernæring Lactatacidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Nervesystemet Hypæstesi, Tremor
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Laryngospasme, Lungeødem Hvæsen, Rhinitis, Ændret lugtesans
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjertestop, Kounis syndrom
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Mundhulegener
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi
Immunsystemet Angioødem
Nervesystemet Bevidsthedstab
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Laryngal ødem, Respirationsdepression
Vaskulære sygdomme Cyanose

Gadoliniumholdige kontrastmidler kan forårsage nefrogen systemisk fibrose (NSF). ESUR klassificerer midlerne som havende høj, intermediær eller lav risiko for NSF. Gadobensyre er klassificeret som havende intermediær risiko. 

Graviditet

Amning

Farmakodynamik

Gadobensyre har paramagnetiske egenskaber, som forøger kontrasten ved MR-scanning.  

Farmakokinetik

 • Elimineres bifasisk med halveringstider på hhv. ca. 6 minutter i fordelingsfasen og ca. 85 minutter i eliminationsfasen.
 • Fordeles i ekstracellulærvæsken.
 • 1 % bindes til plasmaproteiner.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.
 • 2-5 % udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolalitet 1.970 mosmol/kg.
 • pH ca. 7.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 334 mg/ml 054252
10 ml
Udgået 01-05-2023
(BEGR) injektionsvæske, opl. 334 mg/ml 054263
15 ml
Udgået 26-12-2022
(BEGR) injektionsvæske, opl. 334 mg/ml 054274
20 ml
Udgået 26-12-2022
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 334 mg/ml 145830
10 ml
563,70 56,37
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 334 mg/ml 098098
15 ml
Udgået 26-12-2022
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 334 mg/ml 440519
20 ml
Udgået 26-12-2022
 
 

Revisionsdato

30.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...