Almogran®

N02CC05
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 12,5 mg almotriptan (som malat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 12,5 mg.
 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 12,5 mg efter mindst 2 timer.
 • Maksimal døgndosis er 25 mg.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Døgndosis højst 12,5 mg. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion på antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Undersøgelser Iskæmiforandringer i ekg

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af almotriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af almotriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med almotriptan forlænger og forstærker virkningen af almotriptan.
 • Samtidig brug af SSRI, SNRI eller opioider giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Triptaner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3875, 4251, 4254

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres dels af MAO, dels i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 12,5 mg, Parallelimport  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 467296
6 stk. (blister)
115,85 19,31 19,31
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 372819
6 stk. (blister)
115,30 19,22 19,22

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  12,5 mg

Præg:
A
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4251. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan safety during pregnancy: a Norwegian population registry study. Eur J Epidemiol. 2013; 28:759-69, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884894 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3875. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011; 67(12):1253-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21656212 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4254. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan exposure during pregnancy and the risk of major congenital malformations and adverse pregnancy outcomes: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Headache. 2010; 50:563-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132339 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...