Omegaven®

B05BA02
 
 

Parenteralt ernæringspræparat indeholdende langkædede omega-3 fedtsyrer. 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 100 ml indeholder 10 g højraffineret fiskeolie (1,44-3,09 g docosahexaenoinsyre (DHA) og 1,25-2,82 g eicosapentaenoinsyre (EPA) samt mindre mængder af andre fedtsyrer), 2,5 g glycerol og 1,2 g æg-phospholipider. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, sædvanligvis 1-2 ml/kg legemsvægt dgl. (svarende til 0,1-0,2 g fiskeolie/kg legemsvægt) i.v. i døgnet.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 0,5 ml/kg legemsvægt/time.
 • Bør administreres sammen med andre fedtemulsioner, og bør udgøre 10-20% af den daglige fedtindtagelse.

 

Bemærk: 

 • Behandlingens varighed bør ikke overstige 4 uger.
 • Indledningsvis bør plasma-triglycerid kontrolleres 1-2 gange om ugen, hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens.
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres, eller infusionstiden øges.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).
  • Ved mistanke om nedsat fedtelimination, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akutte shocktilstande
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Ustabil diabetes mellitus
 • Apopleksi, myokardieinfarkt eller embolisme.

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Infusionsvæsken indeholder fiske- og æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01%) Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion.

 

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede for ernæringspræparater uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Farmakodynamik

 • De langkædede omega-3 fedtsyrer er delvis inkorporeret i plasma og fedtvæv.
 • Fiskeolie er karakteriseret ved et højt indhold af eicosapentaensyre og docosahexaensyre.
 • Glycerol indgår i energiproduktion og i leverens dannelse af triglycerider.

Farmakokinetik

 • Dråbestørrelsen af de emulgerede fedtstoffer svarer til chylomicroner.
 • Elimineres med samme hastighed som chylomicroner.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet: Ca. 340 mosmol/l
 • Energiindhold/100 ml: Ca. 470 kJ (112 kcal)
 • pH 7,5-8,7.

  

Håndtering
Bemærk:
 Infusionsvæsken skal omrystes inden brug. 


Forligelighed ved infusion 

 • Kan blandes med andre fedtemulsioner og fedtopløselige vitaminer. 
 • 100 ml Omegaven® kan tilsættes Kabiven og Kabiven Peripheral, 500 ml Intralipid® 100 mg/ml eller 250 ml Intralipid® 200 mg/ml.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart. 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 100 mg/ml 552554
10 x 50 ml
1.234,10
(B) infusionsvæske, emulsion 100 mg/ml 552562
10 x 100 ml
2.180,85

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...