Zaditen®

S01GX08
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning og mastcellestabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget conjunctivitis allergica

Conjunctivitis vernalis. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,25 mg ketotifen (som hydrogenfumarat). 

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 0,25 mg ketotifen (som hydrogenfumarat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 3 år 

  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening, da lægemidlet kan medføre midlertidige synsforstyrrelser.
  • Øjendråber, opløsning, flerdosisbeholder: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Corneaerosion, Corneal abrasio, Øjensmerter
Hud og subkutane væv Svie
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Conjunctivitis, Konjunktival blødning, Sløret syn Konjunktivale gener, Øjenlågspåvirkning, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Hud og subkutane væv Eksem, Fotosensibilitet Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (bl.a. kontaktdermatitis, ødemer, forværring af astma)

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Histamin H1-receptorantagonist. Stabiliserer mastceller og hæmmer infiltrering, aktivering og degranulering af eosinofiler. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25 ºC.
  • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk conjunctivitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml 076403
5 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml  (2care4) 043264
5 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml 551328
20 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml  (2care4) 529655
20 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml 150162
60 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml  (2care4) 135438
60 x 0,4 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

26.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...