Zaditen®

S01GX08
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning og mastcellestabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget conjunctivitis allergica

Conjunctivitis vernalis. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,25 mg ketotifen (som hydrogenfumarat). 

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 0,25 mg ketotifen (som hydrogenfumarat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 3 år 

  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening, da lægemidlet kan medføre midlertidige synsforstyrrelser.
  • Øjendråber, opløsning, flerdosisbeholder: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Corneaerosion, Corneal abrasio, Øjensmerter.
Svie.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Conjunctivitis, Konjunktival blødning, Sløret syn.
Hypersensitivitet.
Eksem, Fotosensibilitet.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (bl.a. kontaktdermatitis, ødemer, forværring af astma).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Histamin H1-receptorantagonist. Stabiliserer mastceller og hæmmer infiltrering, aktivering og degranulering af eosinofiler. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25ºC.
  • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Ketotifenøjendråber, opløsning  0,25 mg/mløjendråber, opløsning  0,25 mg/ml  (2care4) øjendråber, endosis  0,25 mg/mløjendråber, endosis  0,25 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml (gælder ikke endosis)
Andre:
Glycerol : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml, øjendråber, endosis 0,25 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml, øjendråber, endosis 0,25 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk conjunctivitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml 076403
5 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml  (2care4) 043264
5 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml 551328
20 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml  (2care4) 529655
20 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml 150162
60 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml  (2care4) 135438
60 x 0,4 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...