NorLevo

G03AD01
 
 
Oralt kontraceptivum til postcoital kontraception.

Anvendelsesområder

Postcoital antikonception. 

Den antikonceptionelle sikkerhed er væsentlig mindre end ved de sædvanlige orale antikonceptionsmetoder. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1,5 mg levonorgestrel. 

Doseringsforslag

Voksne 

1,5 mg hurtigst muligt efter coitus (helst inden for 12 timer og ikke senere end 72 timer). 

 

Bemærk: 

 • Tages med et glas vand
 • Må ikke knuses
 • Kan tages med eller uden mad
 • Begrænsede data vedrørende anvendelse til kvinder < 16 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved opkastning mindre end 3 timer efter tabletindtagelsen er metoden usikker, og man kan indtage en ny tablet.
 • Bør højst anvendes én gang pr. cyklus på grund af risiko for bivirkninger.
 • Ved mere end 5 dages forsinket menstruation eller ved unormal blødning bør graviditetstest udføres.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Kvinder, der har behov for postcoital svangerskabsforebyggelse, og som har indtaget et enzyminducerende lægemiddel inden for de seneste 4 uger (se evt. interaktioner), rådes til at bruge et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel (fx en kobber-spiral). Hvis brug af kobberspiral ikke er muligt, anbefales kvinderne at fordoble den almindelige dosis levonorgestrel fra 1,5 mg til 3 mg for at kompensere for reduktionen i plasmakoncentrationen af levonorgestrel.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Underlivssmerter, Vaginalblødning Brystspænding, Gennembrudsblødning
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Det reproduktive system og mammae Dysmenoré

Overfølsomhedsreaktioner som faryngeal/ansigtsødemer og kutane reaktioner er rapporteret. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med NorLevo
 • Ritonavir samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af lægemidler indeholdende ulipristalacetat anbefales ikke.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For brug a levenorgestrel som nødprævention er der data for 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Baseret på data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester, forventes ingen risiko ved at fortsætte graviditet.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100, 4109

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Maksimal koncentration i mælken forekommer efter 2-4 timer. Den relative vægtjusterede dosis er 2 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. På grund af den høje dosis bør amning dog undgås i mindst 8 timer efter indtagelsen.  


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og NorLevo påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og NorLevo påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker primært ved at hæmme ovulationen ved at undertrykke det maksimale LH-niveau, når midlet administreres før ovulation (før stigningen af LH begynder).  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 43 timer.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.
 • Et farmakokinetisk studie har vist, at plasmakoncentrationen reduceres med 50 % hos kvinder med overvægt (BMI > 30 kg/m2). Den kliniske relevans af disse data er uklar.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 1,5 mg, Perrigo Danmark  Ingen kærv
tabletter 1,5 mg, Perrigo Danmark (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
tabletter 1,5 mg, Perrigo Danmark (Paranova Danmark)  kærv: ikke oplyst
tabletter 1,5 mg, Perrigo Danmark (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) tabletter 1,5 mg
NorLevo
024546
1 stk.
107,45 117,45 117,45
(HA) tabletter 1,5 mg  (Orifarm)
NorLevo
058215
1 stk. (blister)
73,00 83,00 83,00
(HA) tabletter 1,5 mg  (Paranova Danmark)
NorLevo
069288
1 stk. (blister)
65,15 75,15 75,15
(HA) tabletter 1,5 mg  (2care4)
NorLevo
080052
1 stk. (blister)
72,10 82,10 82,10

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  1,5 mg

Præg:
NL 1.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 1,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4109. Zhang L, Chen J, Wang Y et al. Pregnancy outcome after levonorgestrel-only emergency contraception failure: a prospective cohort study. Hum Reprod. 2009; 24(7):1605-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19336440 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...