Elidel®

D11AH02
 
 

Anvendelsesområder

Mild til moderat atopisk dermatitis, hvor lokalbehandling med kortikosteroider ikke er mulig eller tilstrækkelig. 

Bemærk: Pimecrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af atopisk dermatitis. 

Dispenseringsform

Creme 1 %. 1 g indeholder 10 mg pimecrolimus. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 3 måneder 

  • Appliceres i et tyndt lag 2 gange dgl.
  • Behandlingen bør fortsætte, indtil læsionen er helet.
  • Blødgørende cremer kan anvendes samtidig.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • De behandlede hudområder skal beskyttes mod sollys.
  • Kontakt med øjne og slimhinder bør undgås.
  • Må ikke anvendes på hudområder med aktiv viral infektion.
  • Før behandlingen påbegyndes, skal områder med klinisk inficeret atopisk dermatitis være helede.
  • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Erytem, Folliculitis Hudirritation, Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Reaktivering af herpes
Hud og subkutane væv Impetigo Ødem i huden
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Hud og subkutane væv Pigmentforandringer i huden

Endvidere er der rapporteret maligniteter (inkl. kutane- og andre typer lymfomer) samt hudcancer hos patienter, der er behandlet med pimecrolimus creme. Da den systemiske absorption er minimal, er årsagssammenhængen dog uklar. 

Interaktioner

Ved samtidig indtagelse af alkohol kan flushing og hudirritation forekomme.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er ingen data for lokalbehandling, men på grund af den teoretiske risiko for immunsuppressiv effekt på fosteret bør behandling undgås.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis behandlingsområdet er mere end håndfladestort, bør donors tappeegnethed vurderes af en læge.

Farmakodynamik

Lipofilt, antiinflammatorisk ascomycinmacrolaktamderivat og en celleselektiv hæmmer af dannelsen og frigørelsen af proinflammatoriske cytokiner. Bindes med høj affinitet til macrofilin-12 og hæmmer den calciumafhængige fosfatase calcineurin. Derved blokeres syntesen af inflammatoriske cytokiner i T-celler. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) creme 1 % 187595
30 g
420,40 14,01
(A) creme 1 % 469839
30 g
479,15 15,97
(A) creme 1 %  (Orifarm) 128965
30 g
390,00 13,00
(A) creme 10 mg/g  (Nordic Prime) 105248
30 g
365,25 12,18

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...