Balancid® Novum®

A02AD01
 
 

Anvendelsesområder

Symptomatisk ved gastro-øsofageal reflukssygdom

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 449 mg calciumcarbonat og 104 mg magnesiumhydroxid (svarende til henholdsvis 4,5 mmol calcium og 1,8 mmol magnesium). 

Doseringsforslag

Voksne: 1-2 tyggetabl. efter behov. 


Bemærk: 

 • Tyggetabletterne tygges grundigt.
 • Tyggetabletterne tages efter et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for magnesiumforgiftning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Tarmobstruktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Metabolisme og ernæring Hypermagnesiæmi
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Langvarig brug af høje doser kan føre til forstyrrelser i calcium/fosfatbalancen.

Interaktioner

 • Calcium og magnesium kompleksbinder
  • fluorchinoloner
  • jern
  • tetracycliner,

så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.  

 • Calcium kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.
 • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
 • Magnesium nedsætter AUC for sotalol med 20 %.
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres. Desuden bør antacida ikke gives sammen med enteropræparater, da der herved kan ske brud på enterodrageringen som følge af en lokalt forhøjet pH-værdi.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Forgiftning

 • Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia: Hæmmet neuromuskulær overledning, respirationsdepression, CNS-depression, hypotension, bradykardi og hæmmet kardial overledning.
 • Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l.
 • Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning.

Farmakodynamik

Neutraliserer saltsyren i ventriklen, så pH øges. 

Farmakokinetik

 • 15-30 % absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tyggetabletter 449 mg + 104 mg, Viatris  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages efter et måltid.

Administration

Tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) tyggetabletter 449 mg + 104 mg (kan dosisdisp.) 138604
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggetabletter 449 mg + 104 mg (kan dosisdisp.) 040318
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Tyggetabletter  449 mg + 104 mg

Præg:
nL, A
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 14,1 x 14,1
tyggetabletter 449 mg + 104 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

24.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...