Pyrazinamid "SAD"

J04AK01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) pyrazinamid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Voksne. Sædvanligvis 2 g i døgnet givet i én dosis. Døgndosis bør ikke overstige 2 g.
 • Børn > 3 mdr. 35 (30-40) mg/kg legemsvægt i døgnet.

Bemærk: 

 • Tabletterne kan synkes hele eller halve.
 • Tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne og børn > 3 mdr. Dosis nedsættes til 10-20 mg/kg legemsvægt/døgn. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut arthritis urica. 

Forsigtighedsregler

 • Tæt klinisk og paraklinisk observation ved påvirket leverfunktion.
 • Regelmæssig kontrol af serum-urat.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Metabolisme og ernæring Porfyri
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis Dysuri
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Splenomegali
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Forværring af gastro-duodenale ulcera
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatomegali Icterus
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forlænget protrombintid
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica, Pellagra
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Øget muskeltonus
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Purpura Acne, Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af pyrazinamid og allopurinol hæmmes allopurinols urikosuriske virkning.
 • Allopurinol øger plasmakoncentrationen af pyrazinsyre, som direkte hæmmer den renale uratudskillelse.
 • Pyrazinamid øger clearance for theophyllin med ca. 35 %. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Probenecids urikosuriske effekt mindskes af pyrazinamid. Justering af probeneciddosis kan være nødvendig.
 • Pyrazinamid kan nedsætte plasmakoncentrationen af ciclosporin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Må kun anvendes til behandling af turberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4345

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Virker baktericidt.
 • Virker især ved lavt pH.
 • Virkningsmekanismen er ukendt.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren til den aktive metabolit pyrazinsyre.
 • Plasmahalveringstid 9-10 timer (pyrazinamid) og ca. 12 timer (pyrazinsyre).
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne og ca. 30 % som pyrazinsyre og metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 500 mg, SAD  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
tabletter 500 mg 745794
112 stk

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,5 x 13,5
tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

4345. Jana N, Vasishta K, Saha SC et al. Obstetrical outcomes among women with extrapulmonary tuberculosis. N Engl J Med. 1999; 341(9):645-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10460815 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...