Pyrazinamid "SAD"

J04AK01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) pyrazinamid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Voksne. Sædvanligvis 2 g i døgnet givet i én dosis. Døgndosis bør ikke overstige 2 g.
 • Børn > 3 mdr. 35 (30-40) mg/kg legemsvægt i døgnet.

Bemærk: Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne og børn > 3 mdr. Dosis nedsættes til 10-20 mg/kg legemsvægt/døgn. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut arthritis urica. 

Forsigtighedsregler

 • Tæt klinisk og paraklinisk observation ved påvirket leverfunktion.
 • Regelmæssig kontrol af serum-urat.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Artralgi.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Leverpåvirkning.
Forhøjet serum-urat.
Nedsat appetit.
Myalgi.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Hepatotoksicitet.
Porfyri.
Sjældne (0,01-0,1%) Anæmi.
Interstitiel nefritis.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Splenomegali.
Abdominalsmerter, Forværring af gastro-duodenale ulcera.
Svimmelhed.
Hepatitis, Hepatomegali.
Forlænget prothrombintid.
Pellagra.
Anfald af arthritis urica, Kramper, Øget muskeltonus.
Vandladningsbesvær.
Erythema multiforme, Purpura.
Hypertension.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af pyrazinamid og allopurinol hæmmes allopurinols urikosuriske virkning.
 • Allopurinol øger plasmakoncentrationen af pyrazinsyre, som direkte hæmmer den renale uratudskillelse.
 • Pyrazinamid øger clearance for theophyllin med ca. 35%. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Probenecids urikosuriske effekt mindskes af pyrazinamid. Justering af probeneciddosis kan være nødvendig.
 • Pyrazinamid kan nedsætte plasmakoncentrationen af ciclosporin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Må kun anvendes til behandling af turberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 

Referencer: 4345

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Virker baktericidt.
 • Virker især ved lavt pH.
 • Virkningsmekanismen er ukendt.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren til den aktive metabolit pyrazinsyre.
 • Plasmahalveringstid 9-10 timer (pyrazinamid) og ca. 12 timer (pyrazinsyre).
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne og ca. 30% som pyrazinsyre og metabolitter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
tabletter 500 mg 745794
112 stk

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,5 x 13,5
tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

4345. Jana N, Vasishta K, Saha SC et al. Obstetrical outcomes among women with extrapulmonary tuberculosis. N Engl J Med. 1999; 341(9):645-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10460815 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...