Asmanex® Twisthaler®

R03BA07
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis (sug) indeholder 200 mikrogram eller 400 mikrogram mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.
 • Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis (110-220 mikrogram i døgnet for voksne og 110 mikrogram i døgnet for børn) eller middeldosis (220-440 mikrogram i døgnet for voksne og børn).
 • Kan anvendes i lav dosis sammen med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) ved p.n. behandling (trin 1 og 2 i GINA behandlingsguideline) (2518).

 

Bemærk: 

 • Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".
 • Erfaring savnes vedr. børn under 12 år.
Referencer: 2518

Nedsat leverfunktion

Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.  

Instruktioner

 

Forsigtighedsregler

Risiko for oral candidiasis 

For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.  

 

Infektioner i luftvejene 

Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene. Risiko for forværring pga. immunosuppression. 

 

Binyrebarkfunktionen 

Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning. 

 

Osteoporoserisiko 

 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.

 

Monitorering af børn 

Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Talebesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Pharyngitis
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn
 • Oral candidiasis ses som en meget almindelig bivirkning (> 10 %) ved doser på 800 mikrogram dgl.
 • Paradoks bronkospasme kan forekomme ved inhalation.
 • Allergiske reaktioner (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem) er set.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Asmanex® Twisthaler®

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af mometasonfuroat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). Kombinationerne bør undgås.
Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption fra luftvejene er ringe.
 • Sekundær absorption fra mave-tarm-kanalen kan forekomme.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Twisthaler® er holdbar i 3 måneder efter anbrud af folien. 

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
inhalationspulver 200 mikrogram/dosis
Andre
200 mikrogram/dosis  (2care4)
Andre
200 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Andre
400 mikrogram/dosis
Andre
400 mikrogram/dosis  (2care4)
Andre
400 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 438519
60 doser
404,00 6,73 13,47
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 196617
60 doser
402,65 6,71 13,42
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (Orifarm) 184998
60 doser
285,00 4,75 9,50
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis 152162
60 doser
301,20 5,02 5,02
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 444788
60 doser
321,20 5,35 5,35
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (Orifarm) 577509
60 doser
323,00 5,38 5,38

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver  200 mikrogram/dosis

Farve: Lyserød
Mål i mm: 35 x 90
Twisthaler® med beskyttelseshætte
Asmanex® Twisthaler® 200 mikg/dosis
 
 
 
 
Twisthaler® uden beskyttelseshætte
 
Asmanex® Twisthaler® 200 mikg/dosis
 
 
 
 
Twisthaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Asmanex® Twisthaler® 200 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  400 mikrogram/dosis

Farve: Bordeaux
Mål i mm: 35 x 90
Twisthaler® med beskyttelseshætte
Asmanex® Twisthaler® 400 mikg/dosis
 
 
 
 
Twisthaler® uden beskyttelseshætte
 
Asmanex® Twisthaler® 400 mikg/dosis
 
 
 
 
Twisthaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Asmanex® Twisthaler® 400 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2022, https://ginasthma.org/gina-reports/ (Lokaliseret 27. april 2023)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...