Ventavis

B01AC11
 
 

Prostacyclinanalog til behandling af pulmonal hypertension. 

Anvendelsesområder

Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse III.
Iloprost bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram eller 20 mikrogram iloprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2,5-5 mikrogram efter behov 6-9 gange dgl.
 • Inhaleres ved hjælp af speciel nebulisator:
  • 10 mikrogram/ml: Breelib, I-Neb AAD, Venta-Neb.
  • 20 mikrogram/ml: Breelib, I-Neb AAD.

Nedsat leverfunktion  

 • Initialt 2,5 mikrogram højst 6 gange dgl. med mindst 3 timers interval.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5 mikrogram højst 6 gange dgl. med mindst 3 timers interval. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Traumer
 • Intrakraniel blødning
 • Alvorlig koronar hjertesygdom
 • Ustabil angina pectoris
 • Myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder
 • Akut eller kronisk kongestiv hjerteinsufficiens
 • Alvorlige arytmier.
 • Cerebrovaskulære hændelser inden for de sidste 3 måneder
 • PAH forårsaget af okklusiv venesygdom
 • Medfødte eller erhvervede klapdefekter med klinisk relevante forstyrrelser af myokardiefunktionen, som ikke er relateret til PAH.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke påbegyndes ved systolisk blodtryk < 85 mmHg. 
 • Patienter med samtidige akutte pulmonale infektioner, KOL og svær astma bør overvåges omhyggeligt.
 • Ved tegn på pulmonalt ødem bør pulmonal veno-okklusiv sygdom overvejes, og behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Trismus Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer Flushing, Vasodilatation
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundhulegener, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Halsirritation, Smerter i øvre luftveje
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Hypersensitivitet
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme

Med ukendt frekvens er desuden set letale tilfælde af cerebral og intrakraniel blødning. 

Interaktioner

 • Risiko for blødning, når iloprost anvendes sammen med andre trombocythæmmere eller antikoagulatia.
 • Iloprost kan forøge virkningen af vasodilatorer og antihypertensive midler og dermed øge risikoen for hypotension.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Vasodilatation af det pulmonale arteriesystem.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 5-25 minutter.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) inhalationsvæske til nebulisator 10 mikrogram/ml 131014
168 x 1 ml
20.252,50 120,55 1.808,26
(BEGR) inhalationsvæske til nebulisator 20 mikrogram/ml 582128
168 x 1 ml
20.252,50 120,55 904,13
 
 

Revisionsdato

08.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...