TicoVac®

TicoVac Junior
J07BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod TBE-virus ved arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes, fx i Øst- og Centraleuropa, Sverige samt på Bornholm. Enkelte tilfælde er konstateret i Nordsjælland, og i 2018 blev TBE påvist på Fyn og i Jylland. Dette giver dog ikke anledning til ændring af de nuværende vaccinationsanbefalinger.
 • For at opnå immunitet i førstkommende forårsperiode med skovflåtaktivitet bør første og anden dosis gives i vintermånederne.

Dispenseringsform

TicoVac® (voksne), injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 

1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder:  

 • 2,4 mikrogram inaktiveret TBE-virus (Neudoerfl stamme).


TicoVac® Junior, injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 

1 injektionssprøjte (0,25 ml) indeholder:  

 • 1,2 mikrogram inaktiveret TBE-virus (Neudoerfl stamme).

Doseringsforslag

TicoVac® (voksne)

Voksne og unge 16-60 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   • 0,5 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis.
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,5 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. 3 år efter 3. dosis i primær vaccination.
  • Derefter
   • 0,5 ml i.m. hvert 5. år.

 

Voksne > 60 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   • 0,5 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis.
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,5 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 0,5 ml i.m. hvert 3. år efter 3. dosis i primær vaccination.

 

TicoVac® Junior

Børn 1-15 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,25 ml i.m. i regio deltoidea eller hos børn op til 18 måneder lateralt på lårets forside.
  • 2. dosis
   • 0,25 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,25 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 1. dosis
   • 0,25 ml i.m. 3 år efter 3. dosis i primær vaccination.
  • Derefter
   • 0,25 ml i.m. hvert 5. år.

 

Catch up-dosis 

 • Hvis intervallet mellem to doser har været længere end anført ovenfor, gives en enkelt catch up-dosis, hvorefter vaccinationsforløbet kan fortsættes.
 • Bemærk: Ingen data om catch up-dosis for børn < 6 år.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea eller hos børn op til 18 måneder lateralt på lårets forside.
 • Kan gives subkutant til patienter, som har hæmoragiske forstyrrelser eller får antikoagulantia som profylakse.
 • ikke gives intravaskulært.

 

Beskyttelse 

 • De 2 første doser bør gives i vintermånederne for at opnå immunitet i hele skovflåtsæsonen.
 • Der forventes tilstrækkelig beskyttelse for den igangværende skovflåtsæson efter de 2 første doser.
 • Efter den 3. dosis forventes 3 års beskyttelse.
 • Efter revaccination forventes 5 års beskyttelse, dog kun 3 års beskyttelse hos voksne > 60 år.
 • Beskyttelsesgrad > 90% hos personer med normalt immunforsvar.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Tidligere alvorlige allergiske reaktioner over for æg- og hønseproteiner, neomycin, gentamicin eller andre aminoglykosider.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved cerebrale lidelser.
 • Vaccination bør udsættes ved moderat til alvorlig akut sygdom (med eller uden feber), og ved akut sygdom med feber > 38°C bør vaccination udsættes til tidligst to uger efter helbredelse.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Kvalme.
Træthed, Utilpashed.
Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Tinnitus.
Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Herpes zoster  (hos præ-eksponerede).
Kramper, Smerter i ekstremiteter.
Aseptisk meningitis, Demyelisering, Encefalitis, Encefalomyelitis, Gangforstyrrelser, Guillain-Barrés syndrom, Neuralgi, Neuritis.
Somnolens.
Dyspnø.
Ødemer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en tilstrækkeligt høj koncentration af TBE-antistoffer for at opnå immunitet over for TBE-virus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus), fremstillet i kyllingeembryofibroblastceller (CEF-celler).
 • Skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus Neudoerfl stamme) adsorberet på aluminiumhydroxid.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus)injektionsvæske, susp. i sprøjte  1,2 mikrog./0,25 mlinjektionsvæske, susp. i sprøjte  2,4 mikrogr./0,5 ml

Hjælpestoffer

Andre:
Gentamicin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Æggeproteiner : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Aluminiumhydroxid : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Formaldehyd : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Humant albumin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Kaliumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Neomycin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Saccharose : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml 409850
0,25 ml
335,15
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml 564048
1 stk.
343,20

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

24.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...