Litak

L01BB04
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit, purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Hårcelleleukæmi.

Cladribin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg cladribin. 

Doseringsforslag

En enkeltbehandling bestående af 0,14 mg/kg legemsvægt/døgn som s.c. bolusinjektion i 5 døgn.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kontraindiceret ved GFR < 50 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C) pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression Hoste
Hud og subkutane væv Purpura Hududslæt, Øget svedtendens
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Hjerte Myokardieiskæmi Hjertemislyd, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis, Knoglesmerter Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær malignitet
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeinfiltrater Epistaxis
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Øjne Conjunctivitis
Undersøgelser Vægttab
Nervesystemet Ataksi, Neuropati, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Apati, Konfusion, Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Pharyngitis
Vaskulære sygdomme Flebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Hjerte Atrieflimren, Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Ileus Synkebesvær
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Psykiske forstyrrelser Talebesvær
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Apopleksi
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Blefaritis
Lever og galdeveje Cholecystitis
Nervesystemet Epileptisk anfald
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Lungeemboli

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Høje doser kan medføre svær nyreskade, CNS-påvirkning og gastro-intestinale symptomer. 

Farmakodynamik

Aktiveres enzymatisk til cd-ATP, som inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering. Påvirker såvel celler i aktiv cellecyklus som celler i hvilefasen. 

Farmakokinetik

 • Cladribin er en prodrug, der i målcellerne omdannes til den aktive substans Cd-ATP.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 20 minutter (s.c.).
 • Fordelingsvolumen ca. 9,2 l/kg.
 • Plasmakoncentrationen af cladibrin aftager bifasisk efter med plasmahalveringstid ca. 2 timer og 11 timer.
 • Intracellulær halveringstid 15-30 timer (cladribinnukleotider).
 • Ca. 18 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,4-7,5. 


Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cladribin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 019819
1 x 5 ml
3.634,85 726,97
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 020106
5 x 5 ml
17.436,85 697,47

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

07.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...