Magnesia "DAK"

A02AA04
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) magnesiumoxid (som hydroxid). 

Doseringsforslag

Obstipation 

 • Voksne. Sædvanligvis 1.000-1.500 mg ved sengetid.

Syreneutraliserende 

 • Voksne. Sædvanligvis 500-1.000 mg efter behov.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Tæt monitorering af P-magnesium tilrådes pga. risiko for magnesiumforgiftning. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. risiko for magnesiumforgiftning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af Magnesia (laksantium) og Mablet (magnesium). Hypomagnesiæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypermagnesiæmi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tarmobstruktion.
Langvarig brug kan føre til forstyrrelse i calcium/fosfatbalancen.

Interaktioner

 • Magnesium kompleksbinder:
  • Fluorchinoloner
  • Jern
  • Tetracycliner

så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.  

 • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
 • Magnesium nedsætter AUC for sotalol med 20 %.
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Antacida bør ikke gives sammen med enteropræparater, da der herved kan ske brud på enterodrageringen som følge af en lokalt forhøjet pH-værdi.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

 • Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia:

  • Hæmmet neuromuskulær overledning
  • Respirationsdepression
  • CNS-depression
  • Hypotension
  • Bradykardi
  • Hæmmet kardial overledning.
 • Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l.
 • Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning.

Farmakodynamik

Det ikke-absorberede magnesium virker osmotisk og dermed lakserende. 

Den lakserende virkning indtræder efter 6-8 timer. 

Farmakokinetik

 • 15-30 % absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apoplexia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

 

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes ud over denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 084389
40 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 118937
100 stk.
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 535535
250 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...