Finacea®

D10AX03
 
 

Desinficerende og komedolytisk hudmiddel mod acne vulgaris og rosacea. 

Anvendelsesområder

 • Mild til moderat papulo-pustuløs acne vulgaris i ansigtet.
 • Papulo-pustuløs rosacea.

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 150 mg azelainsyre. 

Doseringsforslag

Acne Vulgaris 

 • Voksne og børn > 12 år. Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl.
 • Bemærk: Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 12 år.

 

Papulo-pustuløs rosacea 

 • Voksne. Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl.
 • Bemærk: Manglende erfaring vedr. behandling af børn og unge < 18 år.
 • Brug af skintonic, slibemidler og peeling, der indeholder alkohol bør undgås.

 

Bemærk (generelt): 

 • Ved hudirritation kan dosis forsøges reduceret til 1 gang dgl. Omtrent 0,5 g svarer til 2,5 cm gel og er tilstrækkeligt til hele ansigtet.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af patienter > 65 år.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

 • På grund af lokalirriterende effekt skal kontakt med øjne og andre slimhinder undgås.
 • Hænderne bør vaskes efter hver påføring.

Bivirkninger

Bivirkningerne kan afhænge af indikation. Generelt vil lokale hudirritationer mindskes under behandlingen. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (inkl. smerte, hudkløe, brændende/stikkende fornemmelse)
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (inkl. paræstesier, tør hud og ødemer*)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria*
Hud og subkutane væv Erytem Acne, Misfarvning af huden**
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem, Ansigtsødem, Periorbitalt ødem
Hud og subkutane væv Eksem, Sårdannelse Allergiske hudreaktioner, Vesikler
Ikke kendt hyppighed
Luftveje, thorax og mediastinum Forværret astma

*Ses for indikationen rosacea. 

**Ses for indikationen acne. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker antibakterielt over for bl.a. Cutibacterium acnes og har tillige en let komedolytisk effekt. Virkemåden ved rosacea er ikke klarlagt, men antiinflammatoriske egenskaber kan spille en rolle. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe (ca. 4 %). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) gel 15 % 380374
30 g
109,45 3,65
(B) gel 15 % 191516
50 g
168,65 3,37
(B) gel 15 % 088425
50 g
169,75 3,40

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

22.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...