Pedea®

C01EB16
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til postnatal lukning af ductus arteriosus. 

Anvendelsesområder

Hæmodynamisk betydende åbentstående ductus arteriosus hos børn født før uge 32, hvor lukning vurderes at kunne forbedre barnets kliniske tilstand eller forebygge organpåvirkning (fx af hjerne, lunger, tarm og nyrer).  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse og dens behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ibuprofen. 

Doseringsforslag

Doseringen kan variere, men består typisk af 3 doser givet som i.v. infusion over 15 min. med 24 timers interval. 

 • 1. dosis. 10 mg/kg legemsvægt
 • 2. dosis. 5 mg/kg legemsvægt
 • 3. dosis. 5 mg/kg legemsvægt.

Behandlingen kan gentages, hvis ductus arteriosus ikke er lukket 48 timer efter sidste indgift, eller hvis den åbner sig igen. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Medfødt hjertelidelse, hvor kredsløbet er ductusafhængigt.
 • Livstruende infektion
 • Aktiv blødning, især intrakraniel eller gastro-intestinal blødning,
 • Trombocytopeni
 • Koagulationsproblemer
 • Nekrotiserende enterocolitis
 • Hyperbilirubinæmi med bilirubin tæt på udskiftningsgrænsen
 • Svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Ekkokardiografisk undersøgelse skal gennemføres inden behandling.
 • Ved aftagende diureser og faldende nyrefunktion under pågående behandling bør denne revideres og eventuelt seponeres.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fremstillet en infusionsblanding, der var 5 gange stærkere end ordineret. Blev opløst i 100 ml NaCl i stedet for 500 ml. Overdosering. Risiko for organsvigt, gastrointestinal blødning og nyreinsufficiens hos præmaturt barn.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Neutropeni, Trombocytopeni.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Hyponatriæmi.
Bronkopulmonal dysplasi.
Almindelige (1-10 %) Gastro-intestinal perforation, Nekrotiserende enterocolitis.
Periventrikulær leukomalaci.
Hæmaturi, Oliguri, Urinretention.
Intraventrikulær blødning, Pulmonal blødning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Gastro-intestinal blødning.
Hypoxi.
Akut nyresvigt.

Interaktioner

 • Ibuprofen kan forstærke risikoen for blødning, bl.a. gastrointestinalt, ved samtidig behandling med kortikosteroider.
 • Ibuprofen kan mindske clearance af aminoglykosider og dermed øge risikoen for nefrotoksicitet og ototoksicitet.
 • Voriconazol og fluconazol hæmmer omsætning af ibuprofen i CYP2C9 med en faktor 2.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Nedsat prostaglandinsyntese via non-selektiv hæmning af cyklooxygenasen menes at være hovedvirkningsmekanismen for ibuprofen ved denne indikation. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 30 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,8-8,2. 


Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Må ikke blandes med andre farmaka.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 020662
4 x 2 ml
5.125,15 3.844,82
 
 

Revisionsdato

29.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...