Ibuprofen

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ibuprofen:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Brufen SR  Parallelimporteret depottabletter  800 mg
Brufen®  Mylan filmovertrukne tabletter  600 mg
depottabletter  800 mg
Doleron  Karo Pharma filmovertrukne tabletter  150+500 mg Paracetamol
Ibumax®  Vitabalans filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibumetin®  Takeda Pharma filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibuprofen "Actavis"  TEVA filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibuprofen "B. Braun"  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  200 mg
infusionsvæske, opløsning  400 mg
infusionsvæske, opløsning  600 mg
Ibuprofen "Bril"  Bristol Laboratories filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibuprofen "Orifarm"  Orifarm Generics filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibuprofen "Teva"  TEVA filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  400 mg
Ibutop®  TEVA creme  5%
Ipren® filmovertrukne tabletter  McNeil filmovertrukne tabletter  200 mg
Ipren® gel  Takeda Pharma gel  5%
Pedea®  Recordati injektionsvæske, opl.  5 mg/ml