Brufen®

Brufen Retard
M01AE01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg ibuprofen.
Brufen® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg ibuprofen. 

Doseringsforslag

Reumatiske sygdomme 

 • Tabletter
  • Voksne. 1.200-1.800 mg dgl. fordelt på 3-4 doser. Dosis kan øges til højst 2.400 mg/døgn, dog højst i 4-6 uger.
  • Børn. 20-40 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3 doser.
 • Depottabletter
  • Voksne. 800-1.600 mg som enkeltdosis om aftenen.

Svage smerter 

 • Tabletter. Voksne. 200-400 mg efter behov, højst 3 gange dgl.


Svær dysmenoré 

 • Tabletter. 400 mg, evt. gentaget med 6-8 timers intervaller.

 

Bemærk: 

 • Depottabletter skal synkes hele.
 • Depottabletter må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Svær hypertension
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • NSAID kan maskere symptomer på alvorlige underliggende infektioner (bl.a. pneumoni og varicella).

Nylige studier understøtter fortsat EMA´s konklusion fra 2006, at data ikke tyder på en øget arteriel tromboserisiko (for fx AMI eller apopleksi) ved ibuprofen-doser ≤ 1.200 mg dgl. I en dansk registerundersøgelse fandtes dosisafhængig signifikant øget hazard ratio (HR) for AMI eller død ved behandling af hjerteraske i doser > 1.200 mg dgl. (HR = 1,75). Se endvidere NSAID

Ved systemisk lupus erythematosus og andre autoimmune sygdomme er beskrevet sjældne tilfælde af aseptisk meningitis efter indtagelse af ibuprofen. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese, Melæna.
Træthed.
Almindelige (1-10 %) Tinnitus.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hjerteinsufficiens.
Synsforstyrrelser.
Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation.
Hepatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier.
Hallucinationer.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
Bronkospasme.
Fotosensibilitet, Purpura.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Opticus neuritis.
Drug fever.
Aseptisk meningitis.
Depression.
Meget sjældne (< 0,01 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Alopeci, Dermatitis herpetiformis, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme.
Ikke kendt hyppighed Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Anvendelse af NSAID i 3. trimester er kontraindiceret pga. øget risiko for præmatur lukning af ductus arteriosus hos fosteret. Se endvidere NSAID

For Ibuprofen er der data for over 20.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Referencer: 359, 2228, 3711, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,65%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Ibuprofenfilmovertrukne tabletter  600 mgdepottabletter  800 mgdepottabletter  800 mg  (2care4) depottabletter  800 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 600 mg, depottabletter 800 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 600 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 100059
100 stk.
115,95 1,16 2,32
(B) depottabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 506052
30 stk. (blister)
72,25 2,41 3,61
(B) depottabletter 800 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 093020
30 stk. (blister)
96,00 3,20 4,80
(B) depottabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 182465
30 stk. (blister)
Udgået 01-11-2021
(B) depottabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 495968
100 stk.
82,75 0,83 1,24
(B) depottabletter 800 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 381730
100 stk. (blister)
Udgået 26-07-2021
(B) depottabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 483699
100 stk. (blister)
83,00 0,83 1,24

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibumetin Orifarm Healthcare, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Actavis" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Bril" Bristol Laboratories, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Medical Valley" Medical Valley, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Zentiva" Zentiva, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
 
depottabletter 800 mg
Brufen SR (Parallelimport), Ibuprofen, depottabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 19
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Depottabletter  800 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 21,3
depottabletter 800 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4112. Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al. No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort. Reprod Toxicol. 2018; 79:32-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4118. Li DK, Ferber JR, Odouli R. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219:275, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4116. Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al. Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions. CMAJ. 2014; 186:E177-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4113. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. BJOG. 2013; 120(8):948-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333 (Lokaliseret 16. januar 2019)


2228. Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al. Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy. J Rheumatol. 2012; 39:2163-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274 (Lokaliseret 20. maj 2016)


4117. Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al. Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):113-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4114. van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study. PLoS One. 2011; 6:e22174, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4119. Koren G, Florescu A, Costei AM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006; 40:824-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921 (Lokaliseret 16. januar 2019)


359. Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ. 2001; 322:266-70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157526 (Lokaliseret 4. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

10.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...