Diproderm®

D07AC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Atopisk dermatit.
 • Nummular dermatit (discoid eksem).
 • Prurigo nodularis.
 • Lichen simplex chronicus (neurodermatit) og lichen planus.
 • Seborroisk dermatit.
 • Irritativt kontakteksem eller allergisk kontaktdermatit.
 • Discoid lupus erythematosus.
 • Tillæg til systemisk steroidbehandling ved generaliseret erythroderma.
 • Reaktioner på insektbid.
 • Miliaria (varmeknopper).
 • Psoriasis (med undtagelse af meget udbredt plaque psoriasis).

 

Bemærk: 

 • Creme anvendes til tørre eller væskende hudpartier, salve til tørre, skorpede og skællende hudområder og kutanopløsning til behåret hud, specielt i hårbunden.

Dispenseringsform

Creme 0,05 %. 1 g indeholder 0,5 mg betamethason (som dipropionat.
Salve 0,05 %. 1 g indeholder 0,5 mg betamethason (som dipropionat).
Kutanopløsning 0,05 %. 1 g indeholder 0,5 mg betamethason (som dipropionat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 4 uger.
 • Efter hver påføring bør der gå tilstrækkelig tid til at cremen er absorberet, inden der påføres et blødgørende middel.
 • Ved særlig resistente læsioner, som ved fortykket plaque psoriasis på albuer og knæ kan virkningen af betamethasonvalerat øges, hvis nødvendigt, ved at anvende en okklusiv forbinding.
 • Efter bedring er konstateret, nedsættes hyppigheden af behandlingen, eller der skiftes til et mindre stærktvirkende præparat.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt og bør ikke seponeres brat, da der kan forekomme recidiv af hudlidelsen.
 • Hvis tilstanden forværres eller ikke bedres inden for 2-4 uger, skal behandlingen og diagnosen revurderes.

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale-, bakterielle- eller svampeforårsaget infektioner (fx herpes simplex og varicella), medmindre infektionen behandles samtidig. 
 • Hudkløe (inkl. perianal og genital pruritus) uden inflammation.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet.
 • Må ikke anvendes på øjenlågene på grund af risikoen for okular toksicitet.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

 • Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis, Hudatrofi, Striae
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Hypertrikose, Pigmentforandringer i huden
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Metabolisme og ernæring Hyperkorticisme*
Hud og subkutane væv Alopeci
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Rebound effekt**

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

** Forekommer der en tilbagevenden af tilstanden inden for dage til uger efter vellykket behandling med intens rødme, svie og brændende følelse ( som kan sprede sig ud over det indledende behandlingsområde), bør der mistænkes en tilbagetrækningsreaktion (rebound fænomen). Andre behandlingsmuligheder bør efterfølgende overvejes. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).  

Interaktioner

 • Kortikoider i store doser (systemisk) kan nedsætte sulfonylurinstoffers hypoglykæmiske virkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4045, 4046

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) creme 0,05 %  (Paranova Danmark) 571034
30 g (tube)
79,05 2,64
(B) creme 0,05 %  (Orifarm) 385211
30 g
73,00 2,43
(B) creme 0,05 %  (Paranova Danmark) 598644
50 g
89,20 1,78
(B) creme 0,05 %  (Orifarm) 119706
50 g
87,40 1,75
(B) creme 0,05 %  (Paranova Danmark) 561682
100 g
Udgået 29-05-2023
(B) creme 0,05 %  (Orifarm) 068261
100 g (2 x 50)
143,00 1,43
(B) creme 0,5 mg/g 435667
30 g
77,65 2,59
(B) creme 0,5 mg/g  (Nordic Prime) 029586
30 g
79,15 2,64
(B) creme 0,5 mg/g 567660
50 g
91,00 1,82
(B) creme 0,5 mg/g  (Nordic Prime) 173512
50 g
Udgået 20-02-2023
(B) creme 0,5 mg/g  (Nordic Prime) 593007
90 g (3 x 30)
Udgået 17-04-2023
(B) creme 0,5 mg/g 072147
100 g (2 x 50)
138,75 1,39
(B) creme 0,5 mg/g  (Nordic Prime) 529554
100 g (2 x 50)
138,75 1,39
(B) salve 0,5 mg/g  (Orifarm) 465787
30 g
174,85 5,83
(B) salve 0,5 mg/g 564316
30 g
173,40 5,78
(B) salve 0,5 mg/g  (Orifarm) 424445
90 g (3 x 30 g)
280,65 3,12
(B) salve 0,5 mg/g 055794
90 g (3 x 30 g)
281,00 3,12
(B) kutanopløsning 0,05 %  (Orifarm) 074692
60 ml
144,25 2,40
(B) kutanopløsning 0,05 %  (Orifarm) 169302
120 ml (2 x 60 ml)
140,40 1,17
(B) kutanopløsning 0,5 mg/g 423705
60 ml
142,90 2,38
(B) kutanopløsning 0,5 mg/g 430097
120 ml (2 x 60 ml)
139,00 1,16

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

21.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...