SMOFlipid

B05BA02
 
 

Parenteralt ernæringspræparat indeholdende en blanding af fiskeolie, olivenolie, sojaolie og mellemkædede triglycerider. 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 l indeholder 30 g fiskeolie, 50 g olivenolie, renset, 60 g sojaolie, renset og 60 g triglycerider, middelkædelængde. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. 1-2 g fedt/kg legemsvægt/dag.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Indgift af 500 ml infusionsvæske bør vare mindst 10 timer.

  

Børn 

 • Individuelt. Højst 3 g fedt/kg legemsvægt/dag.
 • Dosis øges gradvist i løbet af den første uge.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Indgift af 500 ml infusionsvæske bør vare mindst 10 timer.

  

Præmature 

 • Initialt 0,5-1 g fedt/kg legemsvægt/dag.
 • Derefter individuelt, højst 3 g fedt/kg legemsvægt/dag.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 0,125 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Indgives kontinuerligt i løbet af 24 timer.

  

Bemærk: 

 • Indledningsvis bør plasma-triglycerid kontrolleres 1-2 gange om ugen, hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens.
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres eller infusionstiden øges.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).
  • Ved mistanke om nedsat fedtelimination, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akutte shocktilstande
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Ustabil diabetes mellitus
 • Akut myokardieinfarkt, apopleksi eller anden tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Infusionsvæsken indeholder fiske-, peanut-, soja- og æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

  

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede for ernæringspræparater uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Triglycerider hydrolyseres til glycerol og fedtsyrer. Begge inkorporeres i fysiologiske processer til energiproduktion, syntese af biologisk aktive molekyler, glukoneogenese og re-syntese af lipider.
 • Fiskeolie har højt indhold af eicosapentaensyre og docosahexaensyre.

Farmakokinetik

Dråbestørrelsen af de emulgerede fedtstoffer svarer til chylomicroner. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet: Ca. 380 mosmol/l
 • Energiindhold/l: Ca. 8.400 kJ (2.000 kcal)
 • pH: Ca. 8.


Forligelighed ved infusion 

 • Kan blandes med andre fedtemulsioner, glucose-infusionsvæsker, aminosyreopløsninger, fedtopløselige vitaminer og sporstoffer.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.


Holdbarhed 

Efter åbning af infusionsposen er infusionsvæsken og blandinger hermed fysisk og kemisk holdbare i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 019282
10 x 250 ml
1.709,70
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 019338
10 x 500 ml
3.199,95

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...