Cernevit

B05XC
 
 

Anvendelsesområder

Vitaminsupplement til intravenøs ernæring. Indeholder ikke vitamin K, og kan derfor med fordel anvendes til patienter i antikoagulans behandling med vitamin K-antagonister. 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning.  

1 hætteglas indeholder: 

 • 125 mg ascorbinsyre
 • 69 mikrogram biotin
 • 220 IE cholecalciferol (vitamin D3)
 • 6 mikrogram cyanocobalamin
 • 0,414 mg folsyre
 • 46 mg nicotinamid
 • 17,25 mg pantothensyre
 • 4,53 mg pyridoxin (som hydrochlorid)
 • 3.500 IE retinolpalminat (vitamin A)
 • 4,14 mg riboflavin (som natriumphosphat)
 • 3,51 mg thiamin (som cocarboxylasetetrahydrat)
 • 11,2 IE α-tocopherol (vitamin E).

Doseringsforslag

Voksne og børn > 11 år 

 • 1 hætteglas dgl.
 • Gives langsomt i.v. (over mindst 10 min.) eller som i.v. infusion.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Overvågning af vitaminstatus. Patienter med nedsat nyrefunktion kan have behov for individuelt vitamintilskud afhængig af graden af nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypervitaminose
 • Svær hypercalcæmi
 • Hypercalciuri
 • Samtidig brug af vitamin A eller retinoider er kontraindiceret.

Forsigtighedsregler

 • Biotin kan påvirke laboratorieanalyser, der er baseret på en interaktion mellem biotin/streptavidin, hvilket medfører enten falske fald eller falske stigninger i laboratorieresultater, afhængigt af analysen.
 • Pga. indholdet af glycokolsyre kræver langvarig indgift til patienter med hepatisk icterus eller biokemisk cholestase nøje overvågning af leverfunktionen.
 • Plasmakoncentrationer af vitaminer monitoreres under behandlingen for at undgå vitamintoksicitet.
 • Ved nedsat lever- eller nyrefunktion for at undgå vitamin A-toksicitet.
 • Pulver til injektions- og infusionsvæske indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Ikke kendt Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktiske reaktioner).

Allergiske reaktioner skyldes primært reaktioner over for indholdsstofferne. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af vitamin A eller retinoider er kontraindiceret.
 • Vitamin B6 kan nedsætte virkningen af levodopa. Folsyre kan øge metaboliseringen af phenobarbital, phenytoin og primidon.
 • Visse blodfortyndende midler, fx warfarin, øger den antikoagulerende virkning af vitamin E.
 • Ved samtidig brug af ciclosporin bør plasmakoncentrationen heraf monitoreres, da vitamin C og E som antioxidanter kan nedsætte plasmakoncentrationen af ciclosporin.
 • Ascorbinsyre forsinker den oxidative nedbrydning af dobutamin, og ved samtidig brug bør plasmakoncentrationen af dobutamin monitoreres.
 • Kombination af cisplatin og pyridoxin nedsætter varigheden af tumorrespons fra 10,1 til 6,4 måneder samt frekvensen af neurologiske bivirkninger.
 • Vitamin A metaboliseres bl.a. via CYP3A4 og CYP2C9. Azolerne hæmmer i varierende grad CYP3A4 og CYP2C9, og derfor kan der forventes interaktioner med azolerne, dog kun vist med fluconazol og voriconazol.
 • Ved samtidig behandling med theophyllin og pyridoxin anbefales dosisøgning af pyridoxin.
 • Samtidig brug af tegafur og folsyre kan potentielt øge cytotoksiciteten i fluoruracil (5-FU).
 • Østrogen synes at svække den beskyttende virkning, som calcium plus vitamin D menes at have på colorectal cancer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk supplement. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

En afbalanceret blanding af vitaminer som supplement ved parenteral ernæring. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses ved forsigtig omrystning i 5 ml sterilt vand, isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i højst 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 174710
10 x 5 ml
797,75
 
 

Revisionsdato

04.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...