Oraqix®

N01BB20
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Periodontalgel. 1 g indeholder 25 mg lidocain og 25 mg prilocain. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i tandkødslommerne, højst 8,5 g gel/behandling. Bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Methæmoglobinæmi
 • Porfyri
 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

Kardielle ledningsforstyrrelser.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Svimmelhed

Der er set allergiske reaktioner som hududslæt, gingival erytem og hævelse, angioødem samt anafylaktiske reaktion. Frekvens ukendt. 

Interaktioner

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For lidocain er den systemiske absorption ringe. Der er ingen data for prilocain, men vægtet i forhold til anvendelsen skønnes eksponeringen af barnet at være minimal. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Lidocain og prilocain er lokalanalgetika af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Virkningsvarighed ca. 20 minutter.

Farmakokinetik

 • Lidocain og prilocain absorberes fra mundens slimhinde.
 • Biotilgængelighed 20-40 % for begge stoffer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer (lidocain) og ca. 3 timer (prilocain).

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) periodontalgel 25+25 mg/g 023409
20 x 1,7 g
1.290,70 37,96

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...