Oraqix®

N01BB20
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Periodontalgel. 1 g indeholder 25 mg lidocain og 25 mg prilocain. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i tandkødslommerne, højst 8,5 g gel/behandling. Bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Methæmoglobinæmi
 • Porfyri
 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

Kardielle ledningsforstyrrelser.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Reaktioner på applikationsstedet.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.

Der er set allergiske reaktioner som hududslæt, gingival erytem og hævelse, angioødem samt anafylaktiske reaktion. Frekvens ukendt. 

Interaktioner

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For lidocain er den systemiske absorption ringe. Der er ingen data for prilocain, men vægtet i forhold til anvendelsen skønnes eksponeringen af barnet at være minimal. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis donor behandles for svamp eller parodontose.

Farmakodynamik

 • Lidocain og prilocain er lokalanalgetika af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Virkningsvarighed ca. 20 minutter.

Farmakokinetik

 • Lidocain og prilocain absorberes fra mundens slimhinde.
 • Biotilgængelighed 20-40% for begge stoffer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer (lidocain) og ca. 3 timer (prilocain).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) periodontalgel 25+25 mg/g 023409
20 x 1,7 g
1.184,40

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...