Rhophylac®

J06BB01
 
 

Humant immunglobulin indeholdende anti-D. Fremstillet ved alkoholfraktionering af plasma fra aktivt RhD-immuniserede voksne. 

Kemisk virusinaktiveret ved solvens/detergensmetoden og nanofiltrering. 

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk mod RhD-immunisering.
 • Antenatalt eller postpartum som led i  planlagt svangreprofylakse eller ved komplikationer/procedurer i graviditeten. Se beskrivelse i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen 2013 (s. 111-114). 
 • Behandling mhp. at forebygge immunisering kan overvejes til RhD-negative patienter efter transfusion af RhD-positiv blodkomponent. Se beskrivelse i afsnittet, Anti-D immunglobulin (specifikke human immunglobuliner).

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte (2 ml) indeholder humant immunglobulin svarende til mindst 300 mikrogram (svarende til 1.500 IE) IgG anti-D. 

Doseringsforslag

Præpartum 

 • Planlagt
  • 300 mikrogram i.m. eller i.v. i 28.-30. graviditetsuge.
  • Bemærk:
   • Ved behov for profylakse efter 30. graviditetsuge bør dosis alligevel gives hurtigst muligt.
  • Ved komplikationer
   • 8.-19. graviditetsuge. 100-150 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
   • ≥ 20. graviditetsuge. 300 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
  • Bemærk:
   • Hvis profylakse ikke er blevet givet inden for 72 timer, bør dosis alligevel administreres hurtigt muligt.
   • Ikke indiceret til brug før 8. graviditetsuge.


  Postpartum 

  • 300 mikrogram i.m. eller i.v. snarest muligt efter fødslen (helst inden 48 timer, ikke senere end 72 timer).


Transfusion af RhD-positive erytrocytter til RhD-negativ recipient 

 • 20 mikrogram pr. 2 ml transfunderet erytrocytsuspension
 • 20 mikrogram pr. 1 ml transfunderede pakkede erytrocytter i trombocytkoncentrat eller plasmaportion.

 

Bemærk: 

 • Bør gives i.v. til patienter med BMI ≥30, da der ved i.m. administration er risiko for manglende virkning.

Kontraindikationer

Profylaksen skal ikke gives til RhD-negative personer, som har immunt anti-D. 

Forsigtighedsregler

 • Adrenalininjektionsvæske 0,1 % skal være parat i tilfælde af anafylaktisk shock. IgA-mangel.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning, Utilpashed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension

Ved anvendelse af immunglobulin 10 % intravenøst er i sjældne tilfælde set aseptisk meningitissyndrom, tromboemboliske komplikationer og akut nyresvigt. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Dette lægemiddel er specifikt beregnet til brug under graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders karantæne efter afsluttet graviditet, øvrige 4 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Anti-D-immunglobulin indeholder specifikke antistoffer (IgG) mod det humane erytrocytantigen RhD.
 • Anti-D-immunglobulin hæmmer immunisering mod RhD efter eksposition for humane RhD-positive erytrocytter. Mekanismen kendes ikke.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 3-4 uger. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • IgA ≤5 mikrogram/ml.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mikrogram
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mikrogram 013172
1 x 2 ml
685,50 342,75

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

21.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...