Rhophylac®

J06BB01
 
 

Humant immunglobulin indeholdende anti-D. Fremstillet ved alkoholfraktionering af plasma fra aktivt RhD-immuniserede voksne. 

Kemisk virusinaktiveret ved solvens/detergensmetoden og nanofiltrering. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte (2 ml) indeholder humant immunglobulin svarende til mindst 300 mikrogram (svarende til 1.500 IE) IgG anti-D. 

Doseringsforslag

Præpartum 

 • Planlagt
  • 300 mikrogram i.m. eller i.v. i 28.-30. graviditetsuge.
  • Bemærk:
   • Ved behov for profylakse efter 30. graviditetsuge bør dosis alligevel gives hurtigst muligt.
  • Ved komplikationer
   • 8.-19. graviditetsuge. 100-150 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
   • ≥ 20. graviditetsuge. 300 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
  • Bemærk:
   • Hvis profylakse ikke er blevet givet inden for 72 timer, bør dosis alligevel administreres hurtigt muligt.
   • Ikke indiceret til brug før 8. graviditetsuge.


Postpartum 

  • 300 mikrogram i.m. eller i.v. snarest muligt efter fødslen (helst inden 48 timer, ikke senere end 72 timer).


Transfusion af RhD-positive erytrocytter til RhD-negativ recipient 

 • 20 mikrogram pr. 2 ml transfunderet erytrocytsuspension
 • 20 mikrogram pr. 1 ml transfunderede pakkede erytrocytter i trombocytkoncentrat eller plasmaportion.
 • I.v. anvendelse anbefales

 

Bemærk: 

 • Bør gives i.v. til patienter med BMI ≥30, da der ved i.m. administration er risiko for manglende virkning.

Kontraindikationer

 • Profylaksen skal ikke gives til RhD-negative personer, som har immunt anti-D.
 • Overfølsomhed over for humane immunglobuliner.
 • Intramuskulær injektion er kontraindiceret ved svær trombocytopeni eller andre hæmostase-sygdomme.

Forsigtighedsregler

 • Adrenalininjektionsvæske 0,1 % skal være parat i tilfælde af anafylaktisk shock. IgA-mangel.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.
 • Ved uforligelig transfusion, og meget store doser anti-D-immunglobulin, skal der monitoreres klinisk og ved kontrol af biologiske parametre pga. risiko for en hæmolytisk reaktion.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning, Utilpashed
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Ubehag i brystet

Ved anvendelse af immunglobulin 10 % intravenøst er i sjældne tilfælde set aseptisk meningitissyndrom, tromboemboliske komplikationer og akut nyresvigt. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Dette lægemiddel er specifikt beregnet til brug under graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders karantæne efter afsluttet graviditet, øvrige 4 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Anti-D-immunglobulin indeholder specifikke antistoffer (IgG) mod det humane erytrocytantigen RhD.
 • Anti-D-immunglobulin hæmmer immunisering mod RhD efter eksposition for humane RhD-positive erytrocytter. Mekanismen kendes ikke.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 3-4 uger. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • IgA ≤5 mikrogram/ml.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mikrogram 013172
1 x 2 ml
685,50 342,75

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

20.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...