Zemplar

H05BX02
 
 
Vitamin D-analog.

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af sekundær hyperparatyroidisme, der er associeret med kronisk nyresvigt.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 1 mikrogram paricalcitol. 

Doseringsforslag

Voksne. Individuel dosis afhængig af plasma-PTH. Specialistbehandling. 

 

Bemærk: 

Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år. 

Kontraindikationer

Hypercalcæmi. Tegn på vitamin D-toksicitet.

Forsigtighedsregler

 • P-calcium og P-fosfat kontrolleres initialt og efter dosisjustering mindst 2 gange om ugen og efter fastsættelse af dosis mindst 1 gang månedligt.
 • Forhøjet P-calcium kan føre til oversuppression af PTH og metabolisk knoglesygdom.
 • Tæt overvågning og individuel dosistitrering er nødvendig for at opnå acceptable niveauer af P-calcium.
 • Plasma-PTH måles hver 3. måned ved stabil dosering.
 • Øget risiko for metastatisk kalcifikation ved hypercalcæmi i forbindelse med hyperfosfatæmi.
 • Alkoholindhold: Kapslerne indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. kapsel.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Forhøjet calcium-fosfat produkt.
Hypercalcæmi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Smerter, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner.
Hyperfosfatæmi, Hyperparatyroidisme, Hypocalcæmi.
Muskelkramper.
Pneumoni.
Perifere ødemer.
Ikke kendt Angioødem.
Laryngal ødem.

Interaktioner

 • Fosfat eller D-vitamin bør ikke indtages sammen med paricalcitol, bl.a. pga. øget risiko for hypercalcæmi.
 • Paricalcitol kan øge toksiciteten af midler, der indeholder aluminium eller magnesium.
 • Kraftige CYP3A inhibitorer, fx itraconazol, kan muligvis øge plasmakoncentrationen af paricalcitol. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Colestyramin og andre midler, der hæmmer den intestinale absorption af fedtopløselige vitaminer, kan påvirke absorptionen af paricalcitol.
 • Høje doser af calcium eller thiaziddiuretika kan øge risikoen for hypercalcæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Behandling efter sædvanlige retningslinjer, se Hypercalcæmi

Farmakodynamik

Syntetisk biologisk aktiv D-vitaminanalog af calcitriol. Opregulerer de calciumfølsomme receptorer i parathyroidea. Som følge heraf samt af virkningen på vitamin D-receptoren reduceres PTH-niveauet ved hæmning af parathyroideaproliferation, PTH-syntese og -sekretion med samtidig minimal påvirkning af calcium- og fosfatkoncentrationen. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.

Indholdsstoffer

Paricalcitolbløde kapsler  1 mikrogram  (Paranova Danmark) bløde kapsler  1 mikrogram  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : bløde kapsler 1 mikrogram  (Paranova Danmark) , bløde kapsler 1 mikrogram  (Orifarm)
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 1 mikrogram  (Paranova Danmark) , bløde kapsler 1 mikrogram  (Orifarm)
Andre:
Ethanol : bløde kapsler 1 mikrogram  (Paranova Danmark) , bløde kapsler 1 mikrogram  (Orifarm)
Macrogoler : bløde kapsler 1 mikrogram  (Paranova Danmark) , bløde kapsler 1 mikrogram  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 1 mikrogram  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 500820
28 stk. (blister)
1.174,85 83,92
(B) bløde kapsler 1 mikrogram  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 592149
28 stk. (blister)
1.321,50 94,39

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Bløde kapsler  1 mikrogram  (Orifarm)  (Paranova Danmark)

Præg:
ZA
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 5,3 x 8,3
bløde kapsler 1 mikrogram (Orifarm)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...