Fosrenol®

V03AE03
 
 
Fosfatbindemiddel til behandling af hyperfosfatæmi.

Anvendelsesområder

Længerevarende renalt betinget hyperfosfatæmi, hvor calciumholdige fosfatbindere må fravælges eller allerede gives i højeste tolerable dosis. 

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 500 mg, 750 mg eller 1.000 mg lanthanum (som carbonathydrat). 

Oralt pulver. 1 brev indeholder 750 mg eller 1.000 mg lanthanum (som carbonathydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. Individuelt: 

Initialt 500 mg 3 gange dgl. i forbindelse med måltiderne. Derefter individuelt ud fra P-fosfat med dosisjustering hver 2.-4. uge til højst 3.000 mg (i enkelte tilfælde 4.500 mg) pr. dag. 

 

Bemærk: 

 • Bør indtages fordelt over dagen sammen med måltiderne.
 • Tyggetabletterne tygges grundigt eller knuses og indtages med en skefuld mad.
 • Pulveret røres ud i en lille mængde blød mad (fx mos) og indtages i løbet af højst 15 minutter.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Hypofosfatæmi.

Forsigtighedsregler

 • P-fosfat skal kontrolleres hver 2.-3. uge, indtil der er opnået et stabilt niveau - og derefter jævnligt.
 • P-calcium følges under behandlingen.
 • Pga. manglende klinisk erfaring bør forsigtighed udvises ved:
  • akut mavesår
  • aktiv inflammatorisk tarmsygdom
  • nedsat peristaltik.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Allergiske hudreaktioner.
Almindelige (1-10 %) Dyspepsi, Flatulens, Obstipation.
Hypocalcæmi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili.
Paralytisk ileus, Stomatitis, Subileus, Tandgener.
Svimmelhed.
Hypercalcæmi, Hyperfosfatæmi, Hyperglykæmi, Hyperparatyroidisme, Hypofosfatæmi.
Artralgi, Osteoporose.
Laryngitis.
Alopeci.
Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Gastro-intestinal perforation.

Interaktioner

 • Gastro-intestinal pH øges. Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan derfor ændres.
 • Lanthanum nedsætter biotilgængeligheden af ciprofloxacin med ca. 50%. Orale fluorquinoloner bør derfor indtages mindst 2 timer før eller 4 timer efter lanthanum.
 • Lanthanum nedsætter absorptionen af levothyroxin, som derfor skal indtages mindst 2 timer før eller efter lanthanum.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Absorberes kun i minimalt omfang. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes i minimalt omfang. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Lanthanumtyggetabletter  500 mgtyggetabletter  750 mgtyggetabletter  1000 mgoralt pulver  750 mgoralt pulver  1000 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tyggetabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 023066
90 stk
1.739,50 19,33 86,98
(B) tyggetabletter 750 mg (kan dosisdisp.) 023080
90 stk.
2.313,70 25,71 77,12
(B) tyggetabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 023088
90 stk.
3.067,95 34,09 76,70
(B) oralt pulver 750 mg 043582
90 stk.
2.313,70 25,71 77,12
(B) oralt pulver 1000 mg 162294
90 stk.
3.067,95 34,09 76,70

Foto og identifikation

Tyggetabletter  500 mg

Præg:
S405, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18,1 x 18,1
tyggetabletter 500 mg
 
 
 

Tyggetabletter  750 mg

Præg:
S405, 750
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20,2 x 20,2
tyggetabletter 750 mg
 
 
 

Tyggetabletter  1000 mg

Præg:
S405, 1000
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 22,2 x 22,2
tyggetabletter 1000 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

13.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...