Fosrenol®

V03AE03
 
 
Fosfatbindemiddel til behandling af hyperfosfatæmi.

Anvendelsesområder

Længerevarende renalt betinget hyperfosfatæmi, hvor calciumholdige fosfatbindere må fravælges eller allerede gives i højeste tolerable dosis. 

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 500 mg, 750 mg eller 1.000 mg lanthanum (som carbonathydrat). 

Oralt pulver. 1 brev indeholder 750 mg eller 1.000 mg lanthanum (som carbonathydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. Individuelt: 

Initialt 500 mg 3 gange dgl. i forbindelse med måltiderne. Derefter individuelt ud fra P-fosfat med dosisjustering hver 2.-4. uge til højst 3.000 mg (i enkelte tilfælde 4.500 mg) pr. dag. 

 

Bemærk: 

 • Tyggetabletterne tygges grundigt.
 • Tygetabletterne må ikke synkes hele.
 • Tyggetabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Tages til eller efter mad.
 • Bør indtages fordelt over dagen sammen med måltiderne.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 18 år. Tilgængelige data i SPC.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Hypofosfatæmi.

Forsigtighedsregler

 • P-fosfat skal kontrolleres hver 2.-3. uge, indtil der er opnået et stabilt niveau - og derefter jævnligt.
 • P-calcium følges under behandlingen.
 • Pga. manglende klinisk erfaring bør forsigtighed udvises ved:
  • akut mavesår
  • aktiv inflammatorisk tarmsygdom
  • nedsat peristaltik.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Flatulens, Obstipation
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Paralytisk ileus, Stomatitis, Subileus, Tandgener Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hyperfosfatæmi, Hyperglykæmi, Hyperparatyroidisme, Hypofosfatæmi Nedsat eller øget appetit, Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Osteoporose Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngitis
Hud og subkutane væv Alopeci Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation

Med ukendt frekvens er identificeret lanthanumaflejringer i den gastrointestinale mucosa, hovedsageligt efter langvarig brug, og i den gastroduodenale mucosa med forskellige patologiske karakteristika som inflammation, glandulær atrofi, regenerative forandringer, foveolær hyperplasi, intestinal metaplasi og neoplasi. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fosrenol®
 • Gastro-intestinal pH øges. Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan derfor ændres.
 • Lanthanum nedsætter biotilgængeligheden af ciprofloxacin med ca. 50 %. Orale fluorquinoloner bør derfor indtages mindst 2 timer før eller 4 timer efter lanthanum.
 • Lanthanum nedsætter absorptionen af levothyroxin, som derfor skal indtages mindst 2 timer før eller efter lanthanum.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Absorberes kun i minimalt omfang. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes i minimalt omfang. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Fosrenol® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Fosrenol® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tyggetabletter 500 mg, Takeda Pharma  Ingen kærv
tyggetabletter 750 mg, Takeda Pharma  Ingen kærv
tyggetabletter 1000 mg, Takeda Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages til eller efter mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Må ikke synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

Tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
oralt pulver 750 mg
750 mg  (Orifarm)
1000 mg
1000 mg  (Orifarm)
tyggetabletter 500 mg
750 mg
1000 mg
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tyggetabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 023066
90 stk
1.726,70 19,19 86,34
(B) tyggetabletter 750 mg (kan dosisdisp.) 023080
90 stk.
2.296,60 25,52 76,55
(B) tyggetabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 023088
90 stk.
3.045,25 33,84 76,13
(B) oralt pulver 750 mg 043582
90 stk.
2.296,60 25,52 76,55
(B) oralt pulver 750 mg  (Orifarm) 392684
90 stk.
2.296,60 25,52 76,55
(B) oralt pulver 1000 mg 162294
90 stk.
3.045,25 33,84 76,13
(B) oralt pulver 1000 mg  (Orifarm) 576799
90 stk.
3.045,25 33,84 76,13

Foto og identifikation

Foto

Tyggetabletter  500 mg

Præg:
S405, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18,1 x 18,1
tyggetabletter 500 mg
 
 
 

Tyggetabletter  750 mg

Præg:
S405, 750
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20,2 x 20,2
tyggetabletter 750 mg
 
 
 

Tyggetabletter  1000 mg

Præg:
S405, 1000
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 22,2 x 22,2
tyggetabletter 1000 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

08.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...