Flagyl® vagitorier

G01AF01
 
 
Middel mod anaerobe bakterier til lokal anvendelse.

Dispenseringsform

Vagitorier. 1 vagitorie indeholder 500 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

1 vagitorie (500 mg) placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 6 dage. 

 

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 18 år.
  • Seksuelt samkvem frarådes under infektionen og under behandling med vagitorier.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed hos patienter med Cockaynes syndrom, da der er rapporteret tilfælde af svær hepatotoksicitet/akut leversvigt (herunder tilfælde med dødeligt udfald og meget hurtig symptomdebut) efter systemisk behandling med metronidazol. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet
Det reproduktive system og mammae Irritation og udflåd, Vaginal candidiasis, Vaginal kløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinvejssymptomer Misfarvning af urinen
Det reproduktive system og mammae Gennembrudsblødning, Menstruationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hudirritation, Tør hud
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner*, Stevens-Johnsons syndrom* Urticaria
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose*, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)*
  • Indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat, som kan medføre allergiske reaktioner (muligvis forsinkede) samt propylenglycol, som kan medføre hudirritation.

*Der er rapporteret tilfælde af svære bulløse hudreaktioner ved systemisk brug af metronidazol.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For systemisk behandling med metronidazol er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 152, 3711, 3736, 3737, 3738, 4873

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold, se Metronidazol (systemisk brug).  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. Se endvidere Metronidazol (systemisk brug).  

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
vagitorier 500 mg  (Orifarm)
500 mg  (2care4)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) vagitorier 500 mg  (Orifarm) 494485
10 stk. (blister)
245,20 24,52 24,52
(B) vagitorier 500 mg  (2care4) 564710
10 stk. (blister)
246,60 24,66 24,66

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4873. Sheehy O, Santos F, Ferreira E et al. The use of metronidazole during pregnancy: a review of evidence. Curr Drug Saf. 2015; 10(2):170-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25986038 (Lokaliseret 3. marts 2022)


3738. Koss CA, Baras DC, Lane SD et al. Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes. Antimicrob Agents Chemother. 2012; 56(9):4800-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751543 (Lokaliseret 22. februar 2022)


152. Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study. Teratology. 2001; 63(5):186-92, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11320529/ (Lokaliseret 1. december 2021)


3737. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(3):322-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9532994 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3736. Piper JM, Mitchel EF, Ray WA. Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association. Obstet Gynecol. 1993; 82(3):348-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8355932 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

22.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...