Dalacin® vaginalcreme

G01AA10
 
 
Middel mod fortrinsvis grampositive kokker og anaerobe bakterier til lokal anvendelse.

Dispenseringsform

Vaginalcreme 2 %. 1 g indeholder 20 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

100 mg (1 applikatordosis) placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 3-7 dage.

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne
  • Aktuel eller tidligere antibiotika-associeret colitis.

Forsigtighedsregler

  • Ved længerevarende diarré bør midlet seponeres.
  • Indeholder hjælpestoffer, der kan mindske den beskyttende effekt af kondom og pessar.
  • Bør ikke anvendes sammen med andre vaginale produkter (fx tamponer).
  • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Luftvejsinfektion
Undersøgelser Glucosuri
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Unormal fødsel
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Metroragi, Vulvovaginitis Menstruationsforstyrrelser, Udflåd, Vaginale gener
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner  (bakteriel)
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter
Det reproduktive system og mammae Endometriose
Hud og subkutane væv Erytem
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Hypertyroidisme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Hud og subkutane væv Makulopapuløst hududslæt

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dalacin® vaginalcreme
  • Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk administration uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Data tillader ikke at vurdere antallet af systemisk eksponerede.  

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3715, 3716

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker bakteriostatisk over for bl.a. anaerobe grampositive bakterier som Bacteroides spp. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe (ca. 4 %). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) vaginalcreme 2 % 539973
40 g
170,10 4,25 21,26

Substitution

vaginalcreme 2 %
Clindamycin "2care4" (Parallelimport), Clindamycin, vaginalcreme 20 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3715. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361(9362):983-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

24.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...