Allergodil® øjendråber, opløsning

S01GX07
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning. Har tillige nogen mastcellestabiliserende og antiinflammatorisk effekt. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg azelastinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Sæsonbetinget conjunctivitis allergica 

  • Voksne og børn over 4 år
    • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.
    • Dosis kan - afhængig af effekt - øges til 1 dråbe 4 gange dgl.


Allergisk ikke-sæsonbetinget conjunctivitis 

  • Voksne og børn over 12 år
    • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.
    • Dosis kan - afhængig af effekt - øges til 1 dråbe 4 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjenirritation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Bitter smag
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende antihistamin. Selektiv H1-receptorantagonist, men virker også mastcellestabiliserende (hæmmer derved frigørelsen af histamin) samt antiinflammatorisk.  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk conjunctivitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) øjendråber, opløsning 0,05% 000475
6 ml
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Øjendråber, opløsning  0,05%

Allergodil øjendråber 0,5 mg/ml
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

11.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...