Ciloxan® øredråber, opløsning

S02AA15
 
 

Anvendelsesområder

  • Moderat til alvorlig otitis externa forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier heriblandt Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus.

Dispenseringsform

Øredråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 4 dråber 2 gange dgl. i 7 dage i det inficerede øre.

 

Børn > 1 år 

  • 3 dråber 2 gange dgl. i det inficerede øre.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 1 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Øresmerter.
Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Tinnitus.

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Indholdsstoffer

Ciprofloxacinøredråber, opløsning  3 mg/mløredråber, opløsning  3 mg/ml  (2care4) øredråber, opløsning  3 mg/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Eddikesyre : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Mannitol : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Natriumacetat : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Renset vand : øredråber, opløsning 3 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml  (2care4) 090455
5 ml
202,25 40,45
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml  (Paranova Danmark) 122238
5 ml
191,70 38,34
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml 007693
10 ml
95,00 9,50
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml  (2care4) 563606
2 x 5 ml
94,60 9,46

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.09.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...