Aloxi®

A04AA05
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af medicinsk kræftbehandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 500 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 500 mikrogram ca. 1 time før start af kemoterapi.  

 

Bemærk: 

  • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
  • Kapslerne må ikke åbnes.
  • Kapslerne kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister.  

Forsigtighedsregler

  • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
  • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok, Bradykardi, Myokardieiskæmi, Supraventrikulær ekstrasystoli Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser  (nedsat syn)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Mundtørhed
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Angst, Eufori, Somnolens Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion  (ved parenteral adm.)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Aloxi®

Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3-receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Aloxi® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Aloxi® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner. 

Farmakokinetik

  • Fordelingsvolumen ca. 8,3 l/kg.
  • Metaboliseres delvis i leveren via CYP2D6 og i mindre grad via CYP3A4 og CYP1A2 til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
  • Ca. 40 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 97 %.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
bløde kapsler 500 mikrogram, Swedish Orphan Biovitrum  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) bløde kapsler 500 mikrogram
Aloxi
177320
1 stk. (blister)
771,10 771,10 771,10
(BEGR) bløde kapsler 500 mikrogram
Aloxi
158992
5 stk. (blister)
3.788,20 757,64 757,64

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  500 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 6 x 6
bløde kapsler 500 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...