Aloxi®

A04AA05
 
 

Serotoninantagonist af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af medicinsk kræftbehandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 500 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid). 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 500 mikrogram ca. 1 time før start af kemoterapi.

Parenteralt 

 • Voksne. 250 mikrogram som langsom (30 sek.) i.v. bolus ca. 30 min. før start af kemoterapi.
 • Børn > 1 måned. 20 mikrogram/kg legemsvægt (dog højst 1.500 mikrogram) som i.v. infusion over 15 minutter ca. 30 min. før start af kemoterapi.

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister.  

Forsigtighedsregler

 • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
 • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
AV-blok, Bradykardi, Dyspnø, Forlænget QT-interval, Hypertension, Hypotension, Myokardieiskæmi, Supraventrikulær ekstrasystoli.
Artralgi.
Angst, Eufori, Perifer neuropati, Somnolens.
Urinretention.
Synsforstyrrelser  (nedsat syn), Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion  (ved parenteral adm.).

Interaktioner

Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3 -receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Serotoninreceptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 8,3 l/kg.
 • Metaboliseres delvis i leveren via CYP2D6 og i mindre grad via CYP3A4 og CYP1A2 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Ca. 40% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 97%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske 

Egenskaber 

pH 4,5-5,5. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : bløde kapsler 500 mikrogram
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 500 mikrogram
Andre:
Citronsyre : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Macrogoler : bløde kapsler 500 mikrogram
Mannitol : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) bløde kapsler 500 mikrogram 177320
1 stk. (blister)
778,85 778,85
(BEGR) bløde kapsler 500 mikrogram 158992
5 stk. (blister)
3.827,05 765,41
(BEGR) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 068014
5 ml
724,90 724,90

Foto og identifikation

Bløde kapsler  500 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. februar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...