Protaminsulfat "LEO Pharma"

V03AB14
 
 
Antidot til heparin.

Anvendelsesområder

  • Overdosering med heparin og lavmolekylært heparin (LMH), se Hepariner (forgiftninger).
  • Ophævelse af den antikoagulerende virkning af heparin og LMH ved fx kardiopulmonal bypass-procedure.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg (1.400 anti-heparin IE) protaminsulfat. 

Doseringsforslag

Neutralisering af ufraktioneret heparin 

10-50 mg i.v. i løbet af 10 minutter, kan evt. gentages. 

1 mg protaminsulfat ophæver virkningen af 140 IE heparin, der er indgivet inden for 15 minutter. Er der gået mere end 15 minutter efter heparinindgiften, bør protaminsulfatdosis reduceres. 


Neutralisering af lavmolekylært heparin 

1 mg protaminsulfat pr. 100 anti-Xa IE LMH. Neutraliserer de forskellige LMH i varierende grad, se retningslinjerne fra producenten af LMH. 


Kardiopulmonal bypass-procedure 

Doseringen styres af blodkoagulationsanalyser, sædvanligvis 1-2 mg i.v. for hver 100 enheder heparin. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Blødning
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Vaskulære sygdomme Hypotension, Pulmonal hypertension

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I praksis vil behandlingsindikationen oftest være absolut.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Forgiftning

Protaminsulfat kan fremkalde blødning. En manglende klinisk effekt kan derfor skyldes overdosering.

Farmakodynamik

Danner med heparin eller lavmolekylært heparin et stabilt kompleks uden antikoagulerende effekt. Protaminsulfat neutraliserer helt den antikoagulerende effekt af heparin og næsten helt antitrombin-aktiviteten af lavmolekylær heparin og neutraliserer delvist dennes anti Xa-effekt. Efter i.v. indgift ses virkning inden for 5-15 minutter. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 3,8 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Må ikke tilsættes andre farmaka 


Holdbarhed 

Skal anvendes umiddelbart efter anbrud. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 035024
5 x 5 ml
882,30 35,29
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml  (Abacus) 088438
5 x 5 ml
909,95 36,40

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Protaminsulfat "2care4" (Parallelimport), Protamin, injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

29.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...