Elaprase

A16AB09
 
 

Middel til behandling af mukopolysakkaridose II (MPS II, Hunters syndrom). Idursulfase er fremstillet ved genteknologi. 

Anvendelsesområder

Hunters syndrom (mukopolysaccharidose type II). 


Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til MPS II. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg idursulfase. 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • 0,5 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 3 timer 1 gang ugentlig.
 • Hvis der ikke forekommer infusionsrelaterede reaktioner, kan infusionstiden gradvis reduceres til 1 time.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

 • Bør gives med forsigtighed under luftvejssygdomme.
 • Ved milde til moderate symptomer på overfølsomhed over for idursulfase kan der præmedicineres med antihistamin og/eller paracetamol/ibuprofen.
 • Natriumindhold:
  1 hætteglas indeholder 0,482 mmol natrium, som svarer til 28 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Stridor
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Flushing
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Hævelse eller misfarvning af tunge eller mundhule
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi
Immunsystemet Ansigtsødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Hoste
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Takypnø
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Analog til humant iduronat-2-sulfatase, som katalyserer nedbrydningen af glykosaminglycaner (GAG) og reducerer ophobningen heraf i mange celletyper og væv ved MPS II.  

Farmakokinetik

 • Metaboliseres ved peptidhydrolyse.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske overføres til 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og blandes uden omrystning.
 • Skal indgives gennem et infusionsfilter med 0,22 mikrometer porestørrelse.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Efter perforering af et hætteglas er koncentrat til infusionsvæske kemisk holdbar i højst 8 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer i køleskab ( 2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 085287
3 ml
25.694,80 8.564,93
 
 

Revisionsdato

28.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...