Celsentri

J05AX09
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandlingserfarne HIV-inficerede med verificeret CCR5-tropisme. 

Maraviroc bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg maraviroc. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 150-600 mg 2 gange dgl.
 • Dosis afhænger af kombinationen med andre HIV-midler samt anden medicin, se produktresumé.

 

Børn ≥ 2 år med legemsvægt ≥ 10 kg 

 • 50-300 mg 2 gange dgl.
 • Dosis afhænger af legemsvægt og kombinationen med andre HIV-midler samt anden medicin, se produktresumé.
 • Nogle doseringer i produktresumé er ikke mulige, da de lave styrker af tabletterne og oral opløsning ikke er markedsført. Disse kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

 

Bemærk: 

 • Dosis til patienter, som både har GFR < 80 ml/min og er i behandling med CYP3A4-hæmmere, skal nedsættes til 150 mg 1 gang dgl.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år eller børn med legemsvægt < 10 kg.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-80 ml/min.

  Dosis ved GFR < 80 ml/min og samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere skal nedsættes til 150 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienter med leversygdom bør monitoreres.
 • Andre CCR5-hæmmere har givet medikamentel hepatitis.
 • Der har været rejst mistanke om øget forekomst af maligne diagnoser hos patienter behandlet med CCR5-hæmmere. Dette har ikke kunnet bekræftes, men observationstiden er for kort til endeligt at afklare spørgsmålet.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-amylase, Kvalme.
Anæmi.
Depression, Søvnløshed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Ortostatisk hypotension, Pneumoni.
Myositis.
Kramper.
Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Maligne tumorer.
Hepatitis.
Angina pectoris.
Neutropeni, Pancytopeni.
Muskelatrofi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Ikke kendt Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Leverinsufficiens er set med allergilignende karakteristika.
 • Hud- og leverreaktioner kan opstå som enkelte hændelser eller i kombination.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Maraviroc er et substrat for CYP3A4. Samtidig anvendelse af lægemidler, der inducerer CYP3A4, kan nedsætte koncentrationen af maraviroc.
 • Lægemidler, der hæmmer CYP3A4, kan øge plasmakoncentrationen af maraviroc. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For maraviroc er der ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-CCR5-antagonist.
 • Bindes selektivt til human kemokin-receptor CCR5.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25%. 
 • Ca. 8% udskilles uændret gennem nyrerne og ca. 25% med fæces.
 • Plasmahalveringstid 13,2 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 166487
60 stk. (blister)
8.248,75 549,92
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 061092
60 stk. (blister)
8.248,75 274,96

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
MVC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 8,6 x 15,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
MVC, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 10,5 x 19
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...