Celsentri

J05AX09
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandlingserfarne HIV-inficerede med verificeret CCR5-tropisme. 

Maraviroc bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg maraviroc. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 150-600 mg 2 gange dgl.
 • Dosis afhænger af kombinationen med andre HIV-midler samt anden medicin, se produktresumé.

 

Børn ≥ 2 år med legemsvægt ≥ 10 kg 

 • 50-300 mg 2 gange dgl.
 • Dosis afhænger af legemsvægt og kombinationen med andre HIV-midler samt anden medicin, se produktresumé.
 • Nogle doseringer i produktresumé er ikke mulige, da de lave styrker af tabletterne og oral opløsning ikke er markedsført. Disse kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år eller børn med legemsvægt < 10 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-80 ml/min.

  Dosis ved GFR < 80 ml/min og samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere skal nedsættes til 150 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienter med leversygdom bør monitoreres.
 • Andre CCR5-hæmmere har givet medikamentel hepatitis.
 • Der har været rejst mistanke om øget forekomst af maligne diagnoser hos patienter behandlet med CCR5-hæmmere. Dette har ikke kunnet bekræftes, men observationstiden er for kort til endeligt at afklare spørgsmålet.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT, Kvalme.
Anæmi.
Depression, Søvnløshed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Pancreatitis.
Ortostatisk hypotension, Pneumoni.
Myositis.
Kramper.
Candidiasis  (øsofageal).
Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Maligne tumorer.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Angina pectoris.
Neutropeni, Pancytopeni.
Muskelatrofi.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Maligne tumorer omfatter cancer i galdegange, diffust storcellet B-celle lymfom, Hodgkins sygdom, knoglemetastaser, levermetastaser, metastaser i peritoneum, cancer i næsesvælget og øsofageal karcinom.
 • Leverinsufficiens er set med allergilignende karakteristika.
 • Hud- og leverreaktioner kan opstå som enkelte hændelser eller i kombination.

Interaktioner

 • Maraviroc er et substrat for CYP3A4. Samtidig anvendelse af CYP3A4-induktorer kan nedsætte koncentrationen af maraviroc.
 • CYP3A4-inhibitorer kan øge plasmakoncentrationen af maraviroc. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Dosis af maraviroc bør reduceres til 150 mg 2 gange daglig ved samtidig indtagelse af lopinavir/ritonavir, som øger AUC for maraviroc.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For maraviroc er der ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4379, 4376, 4377, 4378, 4374, 4375

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

 • HIV-CCR5-antagonist.
 • Bindes selektivt til human kemokin-receptor CCR5.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25%.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Ca. 8% udskilles uændret gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 166487
60 stk. (blister)
7.646,65 509,78
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 061092
60 stk. (blister)
7.646,65 254,89

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
MVC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 8,6 x 15,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
MVC, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 10,5 x 19
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

4374 Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee Interim Report ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY 1989-2018 2019 http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx


4375 Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel JAMA 2018 320 379-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070


4376 European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes AIDS 2019 33(2) 295-304 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172


4377 Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs PLoS One 2018 13(6) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896


4378 Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy JAMA Pediatr 2017 171(10) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807


4379 Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine N Engl J Med 2018 378(17) 1593-603 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825

 
 

Revisionsdato

2019-07-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...