Clobex®

D07AD01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Shampoo. 1 g indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Appliceres 1 gang daglig direkte på tør hårbund. En mængde svarende til ca. en halv spiseskefuld (cirka 7,5 ml) kan dække hele hovedbunden.
 • Masseres godt ind i alle læsioner, der skal dækkes helt.
 • Skal virke i 15 min. utildækket, før det skylles ud.
 • Efter 15 min. skylles præparatet ud med vand, og/eller håret vaskes eventuelt med almindelig shampoo for at gøre udvaskningen lettere.
 • Derefter tørres håret som normalt.
 • Behandlingen bør ikke vare mere end 4 uger. Derefter nedsættes hyppigheden af behandlingen (fx til 2 gange ugtl.), eller der skiftes til et svagere virkende præparat for at reducere hyppigheden af tilbagefald.

 

Bemærk: 

 • Kun til kutan brug på hårbunden.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Pruritus uden inflammation.
 • Bakterielle, virale, svampe- eller parasitforårsagede infektioner i hovedbunden uden samtidig kausal behandling.
 • Må ikke påføres øjnene (risiko for glaukom) eller på ulcerøse sår.
 • Børn under 2 år, da børn i højere grad udvikler lokale og systemiske bivirkninger.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Lokale overfølsomhedsreaktioner.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet. Clobetasolpropionat anbefales ikke til patienter med acne vulgaris, rosacea eller perioral dermatitis.
 • Anvendelse på revnet hud eller ved andre tilstande, hvor hudbarrieren kan være skadet.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion eller svær diabetes skal monitoreres nøje for bivirkninger.
 • Der kan være risiko for rebound (tilbageslagsvirkning) eller recidiv efter behandlingen ved pludselig seponering af clobetasolpropionat. Patientovervågningen bør derfor øges i tiden efter behandling.

Bivirkninger

 • Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Glaukom** Øjenirritation**
Immunsystemet Forværring af psoriasis, Hypersensitivitet Urticaria
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Alopeci, Erytem Acne, Allergisk dermatitis, Hudatrofi, Hududslæt, Hypertrikose, Pigmentforandringer i huden, Striae, Teleangiektasi**, Tør hud
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner***
Meget sjældne (< 0,01 %)
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme*
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

** Gælder kun for shampoo

*** Ses kun ved cremer, salve og kutanopløsning

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Clobex®
 • Samtidig administration af lægemidler, der kan hæmme CYP3A4 (fx ritonavir, itraconazol) har vist at hæmme metabolismen af kortikosteroider, hvilket fører til øget systemisk eksposition. Den kliniske relevans af denne interaktion afhænger af dosis og administrationsvej for kortikosteroid samt virkningen af CYP3A4-hæmmeren.
 • Tilfælde af osteonekrose, alvorlige infektioner (herunder nekrotiserende fasciitis) og systemisk immunsuppression (endog Kaposis sarkom læsioner) har været rapporteret ved langtidsbrug af clobetasolproprionat ved doser højere end anbefalet eller ved samtidig brug af andre potente orale/topikale kortikosteroider eller immunsuppresiva (fx methotrexat, mycophenolatmofetil). Hvis behandling med lokale kortikosteroider er klinisk berettiget ud over 4 uger, bør et mindre potent kortikosteroidpræparat overvejes.

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4045, 4046

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Clobex® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Clobex® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Meget stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) shampoo 500 mikrogram/g
Clobex
066578
125 ml
129,10 1,03
(B) shampoo 500 mikrogram/g  (2care4)
Clobex
462825
125 ml
117,80 0,94
(B) shampoo 500 mikrogram/g  (Orifarm)
Clobex
183522
125 ml
159,00 1,27
(B) shampoo 500 mikrogram/g  (Paranova Danmark)
Clobex
598361
125 ml
175,70 1,41

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...