Benaliv® næsespray, suspension

R01AC02
 
 
Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram levocabastin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 2 år 

Sædvanligvis 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl. Dosis kan - afhængigt af effekt - øges til 3-4 gange dgl. 

 

Bemærk:  

Næsespray er mikrosuspension, som bør omrystes inden brug. 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Vaskulære sygdomme Hypertension
Lokale allergiske reaktioner ses sjældent, mens systemiske reaktioner kun forekommer meget sjældent.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 900 1. trimester-eksponerede, hvor levocabastin har været anvendt intranasalt, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Efter nasal administration er plasmakoncentration lav. 


Se endvidere

Farmakodynamik

  • Lokalt virkende antihistamin. Selektiv H1-receptorantagonist uden antikolinerg eller sederende effekt i normale terapeutiske doser.
  • Virkning indtræder næsten øjeblikkeligt og varer i adskillige timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk rhinosinuitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 464528
150 doser
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 25 x 99
Benaliv®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...