Vectibix

L01FE02
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Metastatisk colorektal cancer i kombination med fluoropyrimidin- og oxaliplatin- eller irinotecan-baseret kemoterapi. 

Som monoterapi, hvor oxaliplatin- og irinotecanbehandling ikke har haft effekt. 

Behandlingen bør kun gives til patienter med "Ras wild type" (KRAS og NRAS). Se speciallitteratur. 

  

Panitumumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg panitumumab. 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg/kg som i.v. infusion over 1 time 1 gang hver 2. uge. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Hvis der opstår uacceptable hudreaktioner, skal 1-2 doser udelades, indtil hudreaktionen er forbedret (< grad 3). Herefter fortsættes med 100 % af oprindelig dosis.
  Hvis denne dosis ikke tolereres, pauseres 1-2 doser, indtil hudreaktionen er forbedret (< grad 3). Herefter fortsættes med 80 % af oprindelig dosis. Se i øvrigt produktresume.

Kontraindikationer

Interstitiel pneumonitis og lungefibrose. 

Kombination med kemoterapi, der indeholder oxaliplatin, er kontraindiceret hos patienter med muteret RAS, eller hvor RAS-status er ukendt. 

Forsigtighedsregler

Hudreaktionerne forværres af sollys, og soleksponering bør derfor undgås.
Ved alvorlige hudreaktioner skal der observeres tæt pga. risiko for alvorlige infektionskomplikationer. 

Ved begyndende tegn eller symptomer på keratitis skal patienten straks henvises til øjenlæge. 

Bivirkninger

Infusionsreaktioner i form af kulderystelser, feber, dyspnø, anafylaktiske reaktioner, hypotension og bronkospasme er set inden for 24 timer efter indgift. Forsinkede allergiske reaktioner, herunder letalt forløbende angioødem, er set senere end 24 timer efter indgift.
Hudreaktioner ses hos næsten alle patienter (90 %) og kan være livstruende. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis Acne, Hudfissurer, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Hjerte Takykardi
Øjne Okulær hyperæmi Blefaritis, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper, Øjenkløe, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Rektal blødning Cheilitis, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Cellulitis, Folliculitis, Palmar-plantar erytrodysæstesi Hypertrikose, Negleforandringer, Rødme
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Hypertension, Hypotension, Lungeemboli
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Keratitis
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Interstitiel lungesygdom
Hud og subkutane væv Hudnekrose, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Cyanose
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Letale infektioner, bl.a. sepsis og nekrotiserende fasciitis, er set under behandlingen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Panitumumab er rettet mod den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR) på celler og blokerer receptorens aktivering af tyrosinkinase. 

Farmakokinetik

Ikke-lineær farmakokinetik. Eliminationstiden varierer fra 4 til 11 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på højst 10 mg/ml.
 • Blandes forsigtigt, må ikke rystes.
 • Se i øvrigt medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.
 • Skal indgives via separat infusionsslange (perifer slange eller et indlagt kateter) med et lavt proteinbindende 0,2 eller 0,22 mikrometer filter.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Evt. overskydende infusionskoncentrat i hætteglasset skal kasseres.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 483104
5 ml
3.480,80 696,16
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 112725
20 ml
13.872,85 693,64

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 18. februar 2022)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 18. februar 2022)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

24.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...