Antineoplastiske antistoffer og Fc-fusionsproteiner

L01XC

Revideret: 18.05.2020

Antineoplastiske antistoffer er rettet mod antigener, som udtrykkes på tumorceller, vaskulære celler relateret til tumorceller eller på immunceller. Antistofferne har forskellige virkningsmekanismer, og antistoffer rettet mod samme antigen kan også have forskellig virkningsmekanisme afhængig af, hvilken epitop af antigenet det genkender og/eller deres interaktion med det øvrige immunsystem. Antistofferne i gruppen er modificerede humane eller kimære, bestående af antistofkomponenter fra både mennesker og dyr, hvilket reducerer immunogeniciteten og øger evnen til at interagere med humane effektorceller. 

 

Virkningsmekanismer omfatter: 

  • Nedregulering af vækstfaktorreceptorer på cellerne og/eller blokade af receptors interaktion med vækstfaktor, hvorved intracellulære signalkaskader, der stimulerer cellevækst og overlevelse, inhiberes.
  • Aktivering af det immunologiske respons mod tumor, herunder aktivering af komplementmedieret cytolyse og antistofafhængig cellulær cytotoksicitet.
  • Blokering af receptorer på T-lymfocytten eller tilhørende ligander i tumorvæv, som ellers ved indbyrdes interaktion ville inhibere T-lymfocyt responset. En mekanisme, som også kaldes ”checkpoint inhibition”.
  • Et antistof-lægemiddelkonjugat består af et nonspecifikt celletoksisk stof bundet til et monoklonalt antistof. Ved antistoffets binding til antigen bringes det celletoksiske stof direkte til tumorcellen.
  • Bispecifikke T-celle engager (BiTE) antistof. Et antistof med to bindingssteder, som binder sig til hhv. CD3 på T-lymfocytten samt til et antigen på den maligne celle. Når de to celler er forbundne, aktiveres T-lymfocytten og bliver cytotoksisk, hvorved den maligne celle elimineres.

 

Antistofferne tåles generelt godt. De bivirkninger, som hyppigst ses, er specifikke og afhængige af "target". Fælles er, at de er mere eller mindre immunogene og har potentiale for at give infusionsreaktioner. Ud over infusionsreaktioner kan der ved de nyere antistoffer, som potenserer T-celleresponset mod tumor ved at "targetere" inhibitorer herimod, ses andre immunrelaterede bivirkninger, der ligner autoimmune sygdomme. De skyldes, at antistofferne også kan reducere "tolerancen" for normalt væv. En anden alvorlig bivirkning er cytokinfrigivelsessyndrom, som især ses ved de antistoffer, som aktiverer T-lymfocytter, og som skyldes en voldsom frigivelse af inflammatoriske cytokiner.  

 

Antineoplastiske Fc-fusionsproteiner består af et Fc-immunglobulindomæne koblet til et andet protein. Det er oftest det fusionerede protein, som udgør den terapeutiske effekt, hvor Fc-immunglobulindomænet øger effekten bl.a. via interaktion med Fc-receptorer på humane immunceller og forlængelse af stoffets halveringstid. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Brentuximab vedotin Adcetris
Takeda Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg 1 stk.  
Bevacizumab Avastin®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 1 x 4 ml  
Bevacizumab Avastin®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 1 x 16 ml  
Bevacizumab Aybintio
Samsung Bioepis
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg/4 ml 1 stk.  
Bevacizumab Aybintio
Samsung Bioepis
konc. til infusionsvæske, opl.  400 mg/16 ml 1 stk.  
Avelumab Bavencio
Merck
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 10 ml  
Inotuzumab ozogamicin Besponsa
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg 1 stk.  
Blinatumomab Blincyto
Amgen
pulv. t. konc. og opl. til infusionsv., opl.  38,5 mikrogram 1 sæt (Orifarm)  
Blinatumomab Blincyto
Amgen
pulv. t. konc. og opl. til infusionsv., opl.  38,5 mikrogram 1 sæt  
Ramucirumab Cyramza
Eli Lilly
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 10 ml (Orifarm)  
Ramucirumab Cyramza
Eli Lilly
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 10 ml  
Ramucirumab Cyramza
Eli Lilly
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 50 ml (Orifarm)  
Ramucirumab Cyramza
Eli Lilly
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 50 ml  
Daratumumab Darzalex
Janssen
injektionsvæske, opl.  1800 mg 1 stk.  
Daratumumab Darzalex
Janssen
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 ml  
Daratumumab Darzalex
Janssen
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 20 ml  
Elotuzumab Empliciti
Bristol-Myers Squibb
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg 1 stk.  
Elotuzumab Empliciti
Bristol-Myers Squibb
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  400 mg 1 stk.  
Trastuzumab deruxtecan Enhertu
Daiichi
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.  
Cetuximab Erbitux®
Merck
infusionsvæske, opløsning  5 mg/ml 20 ml  
Cetuximab Erbitux®
Merck
infusionsvæske, opløsning  5 mg/ml 100 ml  
Obinutuzumab Gazyvaro
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  1000 mg 1 stk. (Abacus)  
Obinutuzumab Gazyvaro
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  1000 mg 1 stk.  
Trastuzumab Herceptin®
Roche
injektionsvæske, opl.  600 mg/5 ml 1 stk.  
Trastuzumab Herceptin®
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  150 mg 1 htgl.  
Durvalumab Imfinzi
AstraZeneca
konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 2,4 ml  
Durvalumab Imfinzi
AstraZeneca
konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 10 ml  
Trastuzumab emtansin Kadcyla
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.  
Trastuzumab emtansin Kadcyla
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  160 mg 1 stk.  
Pembrolizumab Keytruda®
MSD
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 4 ml  
Cemiplimab Libtayo
Sanofi
konc. til infusionsvæske, opl.  350 mg 1 stk.  
Rituximab Mabthera®
Roche
injektionsvæske, opl. til subkutan inj.  1400 mg 1 stk.  
Rituximab Mabthera®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 2 stk.  
Rituximab Mabthera®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Bevacizumab MVASI
Amgen
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 4 ml  
Bevacizumab MVASI
Amgen
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 16 ml  
Gemtuzumab ozogamicin Mylotarg
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg 1 stk.  
Trastuzumab Ontruzant
Organon Denmark
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  420 mg 1 stk.  
Nivolumab Opdivo
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg/10 ml 1 stk.  
Nivolumab Opdivo
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  40 mg/4 ml 1 stk.  
Nivolumab Opdivo
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  240 mg/24 ml 1 stk.  
Pertuzumab Perjeta
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  420 mg 1 stk.  
Pertuzumab
Trastuzumab
Phesgo
Roche
injektionsvæske, opl.  600+600 mg 1 stk.  
Pertuzumab
Trastuzumab
Phesgo
Roche
injektionsvæske, opl.  1200+600 mg 1 stk.  
Polatuzumab vedotin Polivy
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  30 mg 1 stk.  
Polatuzumab vedotin Polivy
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  140 mg 1 stk.  
Mogamulizumab Poteligeo
Kyowa Kirin
konc. til infusionsvæske, opl.  4 mg/ml 5 ml  
Dinutuximab beta Qarziba
EUSA Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  4,5 mg/ml 4,5 ml  
Rituximab Ritemvia
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 2 stk.  
Rituximab Ritemvia
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Rituximab Rixathon
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 2 stk.  
Rituximab Rixathon
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 2 stk.  
Rituximab Rixathon
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Rituximab Ruxience
Pfizer
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.  
Rituximab Ruxience
Pfizer
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Isatuximab Sarclisa
Sanofi
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 ml  
Isatuximab Sarclisa
Sanofi
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 25 ml  
Atezolizumab Tecentriq
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  840 mg 1 stk.  
Atezolizumab Tecentriq
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  1200 mg 1 stk.  
Trastuzumab Trazimera®
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  150 mg 1 stk.  
Trastuzumab Trazimera®
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  420 mg 1 stk.  
Panitumumab Vectibix
Amgen
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 ml  
Panitumumab Vectibix
Amgen
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 20 ml  
Ipilimumab Yervoy®
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 ml  
Ipilimumab Yervoy®
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 40 ml  
Bevacizumab Zirabev
Pfizer
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 4 ml  
Bevacizumab Zirabev
Pfizer
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 16 ml  

Referencer

4985. Chau CH, Steeg PS, Figg WD. Antibody-drug conjugates for cancer. Lancet. 2019; 394:793-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31478503 (Lokaliseret 18. maj 2020)

 

3366. Dempke WCM, Fenchel K, Uciechowski P. Second- and third-generation drugs for immuno-oncology treatment - The more the better?. Eur J Cancer. 2017; 74:55-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28335888 (Lokaliseret 15. februar 2018)

 

3396. Svane IM, Schmidt H, Bastholt L. Vurdering og håndtering af bivirkninger relateret til immunterapi med check-point hæmmere. Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. 2017; 18-05-2017, https://dsko.org/wp-content/uploads/2017/05/CheckPointInhib-Tox-20170518.pdf (Lokaliseret 2. juli 2019)

 

4484. Shepard HM, Philips GL, Thanos CD et al. Developments in therapy with monoclonal antibodies and related proteins. Clin Med (Lond). 2017; 17(3):220-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28572223 (Lokaliseret 6. juni 2019)

 

3365. Demlova R, Valík D, Obermannova R et al. The safety of therapeutic monoclonal antibodies: implications for cancer therapy including immuno-checkpoint inhibitors. Physiol Res. 2016; 65 (Suppl 4):455-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28006927 (Lokaliseret 15. februar 2018)

 

3397. Kähler KC, Hassel JC, Heinzerling L et al. Management of side effects of immune checkpoint blockade by anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibodies in metastatic melanoma. J Dtsch Dermatol Ges. 2016; 14(7):662-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27373241 (Lokaliseret 7. marts 2018)

 

4986. Frey NV, Porter DL. Cytokine release syndrome with novel therapeutics for acute lymphoblastic leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016; 16:567-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27913530 (Lokaliseret 18. maj 2020)

 

3364. Fan G, Wang Z, Hao M, Li J. Bispecific antibodies and their applications. J Hematol Oncol. 2015; 8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26692321 (Lokaliseret 15. februar 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...