Yderligere information

Anvendelsesområder

Enhertu

L01XC41

Præparatet er under redaktionel bearbejdning

 
 

Antistof-lægemiddelkonjugat dannet ud fra det monoklonale antineoplastiske antistof trastuzumab samt deruxtecan, der blokerer topoisomerase I. 

Anvendelsesområder

Som monoterapi ved ikke-resekterbar eller metastatisk HER-2-positiv mammacancer hos patienter, som har fået to eller flere tidligere anti-HER-2-baserede regimer. 

 

Trastuzumab deruxtecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg trastuzumab deruxtecan. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Trastuzumab deruxtecan er et antistof-lægemiddelkonjugat (antiobody-drug conjugate ACD), der indeholder et humaniseret anti-HER-2 IgG1 monoklonalt antistof med samme aminosyresekvens som trastuzumab samt deruxtecan. Ca. 8 molekyler deruxtecan er bundet til hvert antistofmolekyle.
 • Fremstillet i ovarieceller fra kinesisk hamster.
 • Ved binding af trastuzumab til HER-2 aktiveres deruxtecan, som blokerer enzymet topoisomerase I.

 

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • I hvert hætteglas med pulver injiceres langsomt 5 ml sterilt vand svarende til en koncentration på 20 mg/ml.
 • Hætteglasset bevæges forsigtigt, indtil pulveret er opløst. Må ikke rystes.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Bemærk: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Det beregnede volumen koncentrat til infusionsvæske overføres til en 100 ml infusionspose, der indeholder isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Infusionsposen vendes forsigtigt for at opnås ensartet blanding. Må ikke rystes.
 • Infusionsposen tildækkes for at beskytte mod lys.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion  

 • Må kun blandes med isotonisk glucose-infusionsvæske. Må ikke blandes med natriumchlorid-infusionsvæske, som kan forårsage partikeldannelse.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C).
 • Må ikke fryses.
 • Koncentrat til infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8⁰C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares beskyttet mod lys i højst 4 timer ved stuetemperatur (≤ 30⁰C) eller højst 24 timer i køleskab (2-8⁰C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 153855
1 stk.
16.471,75
 
 

Revisionsdato

06.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...