Cyramza

L01XC21
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Fremskreden mavekræft eller adenokarcinom i den gastro-øsofagale overgang med sygdomsprogression efter tidligere platin- og fluoropyrimidinbaseret kemoterapi.
  Kan anvendes som monoterapi eller i kombination med paclitaxel.
 • Metastatisk colorektal cancer med sygdomsprogression efter tidligere behandling med bevacizumab, oxaliplatin og et fluorpyrimidin.
  Anvendes i kombination med irinotecan, folsyre og fluoruracil.
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi.

 

Ramucirumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg ramucirumab svarende til 10 mg/ml. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • Voksne. 8 mg/kg legemsvægt hver 2. uge som i.v. infusion over 1 time.

 

Kombinationsbehandling 

 • Voksne. 8 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 1 time på dag 1 og 15 i en 28 dages cyklus forud for infusion af paclitaxel.

 

Ikke-småcellet lungecancer 

 • Voksne. 10 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 1 time på dag 1 i en 21 dages cyklus forud for infusion af docetaxel.

 

Bemærk: 

 • Præmedicinering med antihistamin samt evt. glukokortikoid og paracetamol anbefales pga. risiko for infusionsrelaterede reaktioner.
 • Ved infusionsrelaterede reaktioner grad 1-2 til trods for præmedicinering med antihistamin, glukokortikoid og paracetamol skal infusionshastigheden reduceres med 50%, og ved grad 3-4 skal ramucirumab seponeres permanent, se produktresumé.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kliniske data tyder på, at dosisjustering ikke er nødvendig ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandling skal pauseres mindst 4 uger før planlagt kirurgisk indgreb. Genoptagelse af behandlingen baseres på klinisk skøn. Ved sårhelingskomplikationer bør behandlingen pauseres, indtil såret er ophelet.
 • Øget risiko for proteinuri. Håndtering heraf, se produktresumé.
 • Skal seponeres permanent i tilfælde af
  • svære arterielle tromboemboliske komplikationer
  • gastro-intestinale perforationer og dannelse af fistler
  • svær blødning.

Natriumindhold 

 • Et 10 ml hætteglas indeholder 0,74 mmol natrium, som svarer til 43 mg natriumchlorid.
 • Et 50 ml hætteglas indeholder 3,7 mmol natrium, som svarer til 216 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Bivirkninger ved kombinationsterapi med paclitaxel eller som monoterapi: 

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-intestinal blødning, Stomatitis.
Epistaxis, Hypertension, Perifere ødemer.
Leukopeni, Nedsat plasma-albumin, Neutropeni, Trombocytopeni.
Proteinuri.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinal perforation.
Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hovedpine.
Sepsis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2789, 4264, 4269, 2790, 692, 2955, 4267, 4388, 691, 4268, 2954, 4270

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt VEGFR-2 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 2). 

Farmakokinetik

Metaboliseres som naturlige antistoffer med plasmahalveringstid på 14 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske
Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 250 ml. Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

  

Må ikke tilsættes andre infusionsvæsker eller andre farmaka.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 24 timer i køleskab (2-8ºC) eller 4 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 575246
10 ml
5.996,15
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 180634
50 ml
29.124,65

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...